Ит Лидери

Две фирми ще се състезават за анализа на системите за е-гласуване

Владимир Владков

Владимир Владков

Две фирми ще се състезават за изграждането на пилотна система за дистанционно електронно гласуване по проекта, осъществяван от Държавна агенция по е-управление (ДАЕУ) и Централната избирателна комисия (ЦИК). Това стана ясно след отваряне на ценовите предложения на двамата кандидати, подали документи за обществената поръчка до 21 август. Това са фирмите „Билдинг Пропъртис Холд“ ЕООД и „Ню Ай“ АД, като при индикативен бюджет от 33 333 лв. за тази фаза от проекта първият участник предложи цена от 22 000 лв. без ДДС, а вторият – цена 8000 лв. без ДДС.

Ива Ганчева, председател на комисията, отворя предложението на една от двете фирми участнички. Снимка: Владимир Владков

Търгът за тази част от проекта е свързан с анализа на добрите практики в международен план на реализираните и въведени до момента дистанционни гласувания по електронен път в други държави, като този анализ трябва да бъде осъществен до средата на септември 2017 г. Впоследствие на втория етап фирмата победител трябва да даде конкретни препоръки за българската система за дистанционно електронно гласуване и да проведе 3 симулации на е-вот от разстояние. Тази част трябва да приключи до 15 октомври, обясниха от ДАЕУ.

Ива Ганчева, председател на комисията, отвори двете предложения на фирмите. Една от двете фирми ще бъде избрана за изпълнител, разбира се, че ако техническите им предложения отговарят на условията на конкурса. В комисията участваха също Светлогор Киров, ръководител на проекта, както и още трима експерти от ДАЕУ.

След анализа и избора на подходящото решение ще бъде изградена и внедрена пилотна система за дистанционно електронно гласуване. Целият проект се финансира по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общият бюджет на проекта е 1,5 млн. лв., като 1,274 млн. лв. са осигурени от европейско финансиране, а почти 225 хил. лв. е сумата на националното съфинансиране.

Организацията както на трите симулации, така и на експерименталното електронно дистанционно гласуване ще бъде реализирана от служителите на ЦИК и от компанията, която отговаря за техническото обезпечение на изборния процес. Електронното гласуване не трябва да отнема повече от 5 минути, като системата трябва да позволи на гласоподавателя да поправи вота си. Първото електронно гласуване трябва да бъде използвано при изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Интеграция с електронната идентификация

Пилотна система за дистанционен е-вот ще бъде интегрирана с националната схема за електронна идентификация и национална база данни “Население”, която позволява конфигуриране на бюлетини за всички видове избори според Изборния кодекс, обясняват от ДАЕУ. Бъдещата система ще включва модул “Избирателни списъци”; административен модул, както и модул за анализ на риска. Освен това изпълнителят на тази част от проекта ще трябва да разработи и внедри две административни услуги. Едната е за предварителна регистрация за електронно дистанционно гласуване, а втората - за регистрация на наблюдател за това е-гласуване от разстояние. Фирмата трябва проведе и съпътстващо обучение за 30 служители.

„Организацията както на трите симулации, така и на експерименталното електронно дистанционно гласуване ще бъде реализирана от служителите на ЦИК и от компанията, която отговаря за техническото обезпечение на изборния процес“, допълват от ДАЕУ.

Изработката на аудио-визуален клип, на аудио спот и на банерите ще бъде възложена на външен изпълнител, избран по реда на ЗОП. Клипът ще бъде публикуван на интернет сайта на ЦИК и на ДАЕУ, както и на сайтовете на съответния РИК и на СИК, в които ще се провежда експерименталното гласуване. ЦИК ще може впоследствие да организира и излъчването на клипа и на радио-спота по подходящ начин като част от задълженията си по оповестяване на изборния процес. В изпълнението на дейността ще бъдат включени и експерти от ЦИК и ДАЕУ, които ще координират работата на изпълнителя и ще приемат резултатите.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X