Ит Лидери

Промени в данъчния кодекс щял да спести 1,1 млн. лв. на фирмите, твърдят от НАП

Владимир Владков

Около 200 000 български фирми, които всяка година не осъществяват дейност през дадена година, няма да са задължени да подават и годишна данъчна декларация по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и да обявяват годишни финансови отчети в Търговския регистър, съобщиха от Националната агенция по приходите. Това е една от предлаганите промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които са публикувани от Министерство на финансите за обществено обсъждане.

Според анализа на приходната агенция тази мярка ще спести разходи за преводи, транспорт, заплати на служители на тези 200 000 фирми, които изпращат в НАП своите декларации и обявяват в търговския регистър финансовите си отчети без да имат дейност. Това означава, че спестените от бизнеса разходи ще надхвърлят 1,1 милиона лева, изчисляват от НАП.

По данни на Националния статистически институт през 2016 г. 188 751 предприятия са подали декларация за неактивност. Според действащата нормативна уредба тези фирми са задължени да публикуват счетоводния си баланс в Търговския регистър, като държавната такса е 20 лв. при подаване по електронен път и и 40 лв. за подаване на актовете на хартиен носител. „В тази връзка освобождаването на тези предприятия от публикуване на отчетите значително ще облекчи собствениците им, като от една страна, ще отпадне задължението им да съставят отчети, а от друга - да заплащат държавни такси“, обясняват вносителите на законопроекта.

Проектът за промени в ДОПК предвижда и други облекчения за гражданите и фирмите. Нововъзникващите дружества ще могат да заявяват доброволна регистрация по ЗДДС едновременно с регистрирането си в Агенцията по вписванията. Регистрацията ще се осъществява по облекчена процедура, а фирмите ще си спестят посещението и в две институции, коментира Росен Бъчваров, говорител на НАП.

С проекта се предлага да отпадне и задължението на фирмите при регистрация по Закона за данък върху добавената стойност да представят опис за наличните активи. Предвижда се НАП да предоставя по служебен път информация за наличие или липса на задължения на други компетентни органи, което допълнително ще спести разходи на фирмите, добавя Бъчваров.

CW/Б

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X