Ит Лидери

ТУ-София обновява инфраструктурата в 2 учебни блока по европроект за 3,5 млн. лв.

Владимир Владков

Владимир Владков

Мащабен проект за подобряване на образователната инфраструктура в ТУ – София ще осигури по-качествено инженерно образование и професионална реализация на младите инженери. Проектът, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., е на обща стойност 3,5 милиона лева, от които 2,975 млн. лв. са европейско и 525 хил. лв. са национално съфинансиране. Предвижда се цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1 на ТУ – София, професионални направления "Комуникационна и компютърна техника" и "Общо инженерство", в които се обучават над 3700 студенти.

Използване на възможностите на съвременни информационни и комуникационни технологии и актуализиране на учебните програми е една от целите по проекта, както и подобряване на обитаемата среда чрез вътрешен ремонт, осигуряване на естетично и функционално обзавеждане, светлинен и топлинен комфорт на работното място и изграждане на високоефективни системи за климатизация с оползотворяване на отпадна топлина, обясни ръководителят на проекта проф. д-р Никола Калоянов.

В рамките на проекта ще бъдат създадени нови компютризирани работни места (най-вероятно чрез лаптопи), свързани във високоскоростни комуникационни мрежи за достъп до учебни материали и цифрово съдържание, иновативни устройства и системи за презентиране на технологии в реално време, съвременни мултимедийни комуникационни и роботизирани комплекси.

Освен това ще бъдат изградени високоефективни, енергоспестяващи системи за климатизиране на въздуха в двете най-големи аули в блок № 3 и в 4-те най-големи аули в блок № 1, като общият брой работните места в тях ще е 1440. „Чрез предвидените високотехнологични системи за климатизация ще се осигури съотношение между вложена и получена енергия 1:11“, изтъкна проф. д-р Никола Калоянов.

Актуалният старт на мащабния проект, включващ топлоизолация по специален метод, дадоха ректорът на ТУ – София проф. дтн инж. Георги Михов. и зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Снимка: Владимир Владков

Още в предишния програмен период по ОП „Регионално развитие“ ТУ – София изпълни мерки за енергийна ефективност в четири блока (в ректората - Блок №1, блок № 8, блок № 9 и блок № 10), като общата подобрена образователна инфраструктура е 47 800 м2. В резултат блок № 8 е първата у нас сграда за образование, сертифицирана като „сграда с близко до нулата потребление на енергия“, а потребната енергия е намалена от 196 kWh/м2 на 16 kWh/м2 при 56% дял от възобновяеми източници.


ТУ-София обновява инфраструктурата в 2 учебни блока по европроект за 3,5 млн. лв.

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Ректорът на ТУ – София проф. дтн инж. Георги Михов, зам.-министрите на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Малина Крумова и проф. д-р Никола Калоянов, ръководител на проекта. Снимка: Владимир Владков

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X