Ит Лидери

3,4% ръст за второто тримесечие отчете Мтел

Владимир Владков

Владимир Владков

Общо 103,3 милиона евро са приходите на Мобилтел за второто тримесечие на 2017 г., или с 3,4% повече спрямо същия период на миналата година. За полугодието ръстът на българския оператор е още по-голям – с над 5 на сто до 206,8 млн. евро, показват данните от финансовия доклад на Telekom Austria Group, публикуван на 25 юли на сайта на австрийската телеком група. За периода април – юни 2017 г. Мтел успява да увеличи и печалбата преди данъци и амортизации EBITDA до 33,4 млн. евро, което означава 8,6 на сто годишен ръст.

Приходите от мобилния бизнес на Мтел са се подобрили с 2,6%, надхвърляйки 80 млн. евро, но отново това се дължи на засилените продажби на мобилни устройства, които са нараснали с впечатляващите 33,9% до над 12,5 млн. евро, докато постъпленията от мобилни услуги продължават да спадат, макар и само с 1,6 на сто. Въпреки това приходите от мобилни услуги в размер на 66,4 млн. евро имат най-голям дял в общия оборот на компанията.

Фиксираният бизнес на Мтел продължава да се развива с по-бързи темпове, като приходите от телевизионни и интернет услуги са нараснали с 6,2 на сто до 23,1 млн. евро.

Мобилният бизнес зависи от широколентовия достъп

„През второто тримесечие на 2017 г. конкурентната среда в България остава предизвикателна. Това се вижда доста добре в бизнес сегмента, където отчитаме подобрение, но все още сравнението на годишна база е негативно“, пише в доклада на TAG.

Мобилните приходи на Мтел за Q2 2017

За се справи с ценовия натиск Мобилтел е запазила фокуса си върху управлението на добавената стойност, наблягайки върху усилията за запазване на ценните потребители. Според доклада, това е довело до подобряване на тенденциите по отношение на приходите и до ръста на печалбата EBITDA след няколко години на спад. Положителното развитие е резултат и от леко промененото ценоообразуване в мобилния бизнес сегмент, както и от стабилните постижения в сегмента на крайните потребители. Търсенето на мобилни данни расте, което е довело до лек ръст на услугите за мобилен широколентов достъп.

Компанията е успяла да намали и броя на отказващите си абонати (т.нар. churn rate), като това е довело до увеличение на абонатната база с 0,7 на сто до над 4,101 млн. мобилни потребители, от които 3,487 млн. са абонати с дългосрочен договор. Въпреки това средният месечен приход от един абонат е спаднал с 1,7% до 5,4 евро.

 

Фиксираният бизнес

От TAG отбелязват още включването през първото тримесечие на ексклузивните спортни канали в продуктите за фиксираните линии. Тъй като от второто тримесечие тези канали вече са платени, операторът е започнал да събира такси за използването им и това е допринесло за ръста на приходите от фиксирания бизнес до 45,5 млн. евро за първото полугодие на 2017 г.


3,4% ръст за второто тримесечие отчете Мтел

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Приходите на Мтел от фиксирани линии, включително сателитна телевизия

Общият брой фиксирани устройства, носещи приходи на Мтел (сателитни и цифрови приемници, обозначени в доклада като RGU), е спаднал с 2,3 на сто до малко над 1 милион, докато в края на юни 2016 г. техният брой е бил 1,025 милиона. „Ръстът при широколентовия фиксиран достъп и платената телевизия само частично компенсира загубата от фиксираните гласови услуги“, обясняват от Telekom Austria Group намалелия брой фиксирани линии.

Увеличението на приходите от фиксирани линии обаче е факт, като това се дължи не само на ексклузивните спортни телевизионни пакети, а и на засиленото търсене на корпоративни решения, както и на по-големия брой сателитни ТВ абонати.

Средният месечен приход от една фиксирана линия (ARPL) е нараснал от 10,8 евро за Q2 2016 до 11,3 евро за второто тримесечие на 2017 г.

Общите разходи на оператора за периода са нараснали само с 1,1 на сто, което се дължи на по-високата цена на продаваните мобилни устройства, тъй като клиентите са търсели по-скъпи модели мобилни апарати. От компанията отчитат и по-високи разходи за служителите, главно за стимулиране на продажбите.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X