Ит Лидери

Таланти, иновации,нестандартни подходи на втория ИT&аутсорсинг конкурс

Владимир Владков

Д-р Прадийп Мукхерджи, Себастиано Тофалети и Рой Рачамимов,членове на журито на Innovation, Technology & Sourcing Awards 2017, пред в. Computerworld България.

Как определяте представените компании и технологични иновации в тазгодишното издание на Innovations, Technology & Sourcing Awards 2017?

Д-р Прадийп Мукхерджи: Участниците в конкурса оформиха един много разнообразен микс от компании както в областта на ИТ, така и в областта на аутсорсинга на бизнес процеси (Business Process Outsourcing). Бяха представени изцяло български организации, подразделения на глобални организации в България, големи доставчици, малки и средни компании и др. Имаше нишови играчи, както и компании с разнообразни дейности – това бе един много здравословен микс от организации. И въпреки че те се конкурираха помежду си за наградите, в същото време се допълват едни други в развиването на общия индустриален пейзаж в България. Повечето организации показаха силна ангажираност към креативния процес на генериране, разработване и комуникация на нови идеи, насърчаване на предприемаческия дух и силна подкрепа за развитие на човешките ресурси.

Себастиано Тофалети: Бях впечатлен от качеството и ангажираността на тези компании. Сигурен съм, че това са компании с бъдеще, които имат правилно отношение към иновациите и непрекъснато променящия се технологичен свят.

Рой Рачамимов: Представените тази година компании са разнообразни по размер, опит и глобален обхват. Някои компании са създадени преди десетилетия, докато други са нови и са само на няколко години. Включиха се както български компании, опериращи глобално, така и международни компании с офиси в България. Броят на служителите и приходите също покрива широк диапазон - от няколкостотин служители и приходи в десетки милиони до десетки хиляди служители и приходи в милиарди. Няколко общи характеристики във всички представени компании сочат значението на иновациите в тази индустрия. Всички компании, взели участие в надпреварата, инвестират в иновации - както в чисто технологични иновации, така и в бизнес процеси, бизнес модели, предлагане на услуги и подходи за набиране, развиване и задържане на таланти. Друг често срещан фактор е международната компетенция и обхват на тези доставчици, което изисква висока степен на усъвършенстване.

Какво ви впечатли най-силно в тазгодишните участници в конкурса? Нещо, което ви изненада и ви даде повод за размисъл?

Д-р Прадийп Мукхерджи: В процеса на оценка на компаниите участници две неща привлякоха моето внимание. Едното е бързото темпо на развитие на човешките ресурси и второто – силният устрем към иновации. Някои от компаниите са създали своя силна ниша на глобалните пазари, независимо че са относително нови, което основно се дължи на техния фокус върху управлението на умения и върху иновациите. Беше впечатляващо също да се види силната ангажираност на тези компании към CSR (Corporate social responsibility) дейности, при това не само в областта на благотворителността, но и подкрепата им, насочена към развитие на устойчива екосистема.

Себастиано Тофалети: Бях впечатлен от компания, която е постигнала успех със своето решение за BIM (Building information modeling – строително-информационен модел). Това, което ме впечатли, е способността на компанията да изследва международните стандарти и регулаторната среда и да намери подходящата възможност за успех. Обикновено в тази област виждаме само много големи компании, често получаващи сериозни конкурентни предимства, защото са първите, които се адаптират или дори определят нова регулаторна рамка. В конкретния случай обаче лидерството е поето от средна по големина компания. Това е много добра практика и аз се надявам, че повече МСП ще последват тази практика не само в областта на BIM, но и във всички останали сектори, които са обект на променящи се регулаторни условия.

Рой Рачамимов: Имаше няколко неща, които за мен се откроиха в тазгодишния конкурс. Едно от тях е значимата роля, която иновациите играят в представените компании, и различните начини, по които те се ангажират и насърчават своите служители да бъдат иновативни. Иновациите обаче са също и движеща сила на начина и локациите, чрез които фирмите „извличат“ таланти и инвестират в развитието на таланти, което в някои случаи се разпростира извън организацията и техните общности.

Друг впечатляващ общ аспект е свързан с растежа, който тези компании постигат, и увеличаването на наемането на хора, което те предвиждат. Бях изненадан, че нямаше значимо споменаване на RPA (Robotic Process Automation) и изкуствен интелект.Иновации, технологии и аутсорсинг – необходимо ли е още нещо на този микс, за да бъде още по-успешен, и кое е водещото в него?

Д-р Прадийп Мукхерджи: За да успееш и да останеш конкурентоспособен на пазара, правилните решения за талантите са толкова важни, колкото и решенията за технологиите. Идентифицирането на точните умения и кросумения на човешките ресурси може да предостави огромно конкурентно предимство на компаниите. Хората, които имат силни познания и компетенции в най-новите технологични разработки и имат потенциала да разширяват своята база от умения, са все по-търсени. Като цяло иновациите водят до технологични пробиви, които драстично променят аутсорсинг моделите. Всички те са свързани и всеки един от тези три стълба оказва влияние върху другия.

Себастиано Тофалети: Не мисля, че има една-единствена рецепта за върхови постижения. Ако има такава, тогава всички компании щяха да бъдат еднакви. Мисля, че всеки трябва да намери правилните елементи и правилния микс от тях. В тази рецепта например някой може да включи неща като умения, маркетинг, финанси и интелектуална собственост. Но отново това не е общо за всички компании. С една дума, никой не може да предпише правилния микс. Във всеки случай това, което забелязвам в компании, считани от мен за успешни, е визията, разбирането за това какво е дигиталната революция и накъде ни води.

Рой Рачамимов: Два критични допълнителни компонента за успех според мен са талант и фирмена култура, която насърчава творчеството и иновациите. Ясно е, че всички представени компании инвестират в привличането, развитието и задържането на таланти. Всички компании регистрират растеж и предвиждат увеличение на наемането на хора през следващата година. Методите и програмите, разработени от компаниите за внедряване на иновации и повишаване на качеството и ефективността, отличават тези компании една от друга, но общото помежду им е фокусът върху хората, процесите и технологиите, съобразен с нуждите на клиентите.

Накъде върви технологичният аутсорсинг бизнес – какви посоки и тенденции на развитие да очакваме в бъдеще?

Д-р Прадийп Мукхерджи: Технологичният аутсорсинг бизнес ще се сблъска със сериозни предизвикателства през следващите години. С все по-намаляващи маржове и клиенти, изискващи повече стойност, съществуващите глобални аутсорсинг модели ще преминат през море от промени. Автоматизацията на роботизираните процеси (Robotic Process Automation), обвързана с изкуствения интелект, ще разруши линейния модел на растеж и ще задвижи намаляването на разходите. Ще станем свидетели също така на бързо възприемане на SMAC (social, mobile, analytics and cloud) решения от страна на клиентите и нарастващо търсене на решения за съхранение на големи обеми от данни и аналитични решения. За да се справят с тези предизвикателства, организациите ще трябва да развият силна база от умения в областта на нововъзникващите дигитални технологии. Освен това увеличаването на регулаторните ограничения в развитите пазари срещу аутсорсинга ще изисква иновативни модели за доставка. Геополитическата среда и протекционизмът ще доведат също до появата на нови модели за сорсинг.

Себастиано Тофалети:  За мен аутсорсингът е важна възможност, но аз го виждам по-скоро като средство, отколкото като самоцел. С бързите темпове на развитие на технологиите и нарастващата глобализация на пазарите и уменията аутсорсингът като бизнес модел не е сигурна ниша. Компаниите трябва да гледат в посока разработка на техни собствени продукти и специализиране на техните услуги, за да отличат своите предложения към потребителите.

Рой Рачамимов: Скоростта на технологичните промени продължава да се увеличава и доставчиците на технологични аутсорсинг услуги се адаптират и продължават да се развиват. Освен това налице са геополитически промени, които могат да окажат влияние върху това, което се възлага на външни изпълнители, и на кого. Компаниите в това пространство, нови и с десетилетна история, са предприемачи и продължават да инвестират в наемането и развитието на висококвалифицирани таланти с цел стимулиране на иновациите в услугите, които предоставят. Аутсорсинг доставчиците въвеждат програми за непрекъснато усъвършенстване, които осигуряват висока ефективност и качество, съсредоточени върху процесите и услугите, и си партнират с клиентите, за да дефинират развиващи се модели на работа. Технологии като облака, автоматизацията на роботизираните процеси и анализите ще продължат да движат промените.Как технологиите могат да дадат тласък на една стартираща или малка компания?

Д-р Прадийп Мукхерджи: Технологията играе важна роля за една стартъп компания - от периода на инкубация до нейното пътешествие към успеха. С иновативни технологични решения, особено в областта на облака и мобилността, вече е много по-лесно за един стартъп да започне да се гради от нулата, да намира клиенти и да управлява операциите си ефективно и ефикасно. Все пак, за да има конкурентно предимство пред другите, е важно фирмата да открие правилните решения за бизнеса и клиентите си. По-малките фирми имат гъвкавостта да възприемат нововъзникващите технологии и да експериментират повече. Това им дава предимство пред някои от по-големите и утвърдени организации, където управлението на промените е трудно, а инвестициите в миналото определят бъдещата стратегия.

Себастиано Тофалети:  Технологията не е опция, тя е задължителен елемент. Ние живеем в епохата на четвъртата индустриална революция. Все още не виждаме пълната степен на промените в нашите общества и икономики, но те ще бъдат драматични. Всички наши традиционни индустрии и работни места са изложени на риск да бъдат заменени рано или късно. От моя гледна точка никой не е в безопасност. От друга страна, ще се появят огромни възможности за тези, които са в състояние да овладеят технологиите. Те ще притежават бъдещето.

Рой Рачамимов: Технологията не е опция, а задължение за компании от всякакъв мащаб. Напредъкът в технологиите направи възможно по-малките компании и стартиращите фирми да използват технологията на достъпни цени. Примери за такива технологии са CRM, автоматизиран маркетинг, аналитични средства, инструменти за управление на счетоводството и инвентара, интегрирани облачно базирани услуги, мобилност, съхранение и др. Чрез използването на технологиите фирмите могат да вземат по-добри решения, базирани на данните, вместо на интуиция, могат да управляват взаимоотношенията с клиентите по-добре, да достигат по-лесно до подходящата целева аудитория, да управляват по-добре своето счетоводството и финанси и да оперират по-ефективно. Благодарение на технологиите една малка компания, подобно на големите, може да използва ресурси навсякъде по света виртуално. Една малка фирма може да сътрудничи, да разработва и да предоставя решения за различни часови зони. Въпреки че самата технология не може да стимулира растежа, отговорът на въпроса по мое мнение се крие в това как се използва технологията и как компаниите интегрират технологиите, и темпото, с което те променят своите организации.

И накрая, вашият съвет към компаниите как да бъдат по-успешни в днешния дигитален свят?

Д-р Прадийп Мукхерджи: В бързо променящия се технологичен пейзаж ключът към успеха се крие в способността на бизнеса да се адаптира и трансформира. На пазарите навлизат нови играчи и въвеждат подривни технологии (disruptive technologies) и бизнес модели, които предизвикват статуквото. За да оцелеят и успеят в такава конкурентна среда, компаниите трябва да развият способността си да откриват точната бизнес възможност, да намират решение на големите проблеми и да създадат стойностно предложение, което да ги изведе пред конкуренцията. Иновацията също така трябва да се превърне в основна дисциплина, тъй като тя вече не е „променяща играта“, а умение за оцеляване.

Себастиано Тофалети:  Мислете нестандартно. Дадох примера за BIM по-горе - компания, която успешно използва знанията си за международната стандартизация и регулации, области, които са напълно непознати за повечето компании. Много често се срещам с МСП и те в повечето случаи са твърде фокусирани върху основната си дейност, не желаейки да прекарват време, търсейки възможности другаде.

Рой Рачамимов: Дигиталният свят трансформира начина, по който живеем, и начина, по който оперират много компании. Съществуват много опции за развитие и растеж, като се използват новите възможности, предлагани от технологиите. Вярвам, че, бидейки в първите редици на тези промени, компаниите ще могат да се позиционират така, че да помогнат на клиентите, чиито нужди се променят. Инвестирането в таланти, както компаниите правят, и развиването на по-дълбоки взаимоотношения със съществуващите клиенти ще доведат до и ще валидират развитието на нови услуги. Разработването на нови географски пазари и нови пазарни сегменти би трябвало да бъде друга фокусна област, тъй като в тази посока се откриват възможности например за по-малки фирми и стартъп компании.

Д-р Прадийп Мукхерджи

„Иновациите водят до технологични пробиви, драстично променящи аутсорсинг моделите“, д-р Прадийп Мукхерджи

Д-р Прадийп Мукхерджи е президент и управляващ съдружник в Avasant. Той има над 25 години опит и експертиза като международен консултант по управлението за правителствата, развиващи се институции, търговските органи и частния сектор. Той е признат лидер в областта на насърчаването на индустрии и изграждането на капацитет, консултации в областта на обществената политика и електронното управление, стратегии в областта на ИКТ и цифровите иновации, стратегии за износ и инвестиции. Неговата експертиза за въздействието на ИКТ инвестициите и политиката в областта на ИКТ са помогнали за изпълнението на критични инициативи и инициативи, определящи бъдещето в Азия, Африка и Източна Европа.

Себастиано Тофалети

„Онези, които са в състояние да овладеят технологиите, ще притежават бъдещето“.

Себастиано Тофалети Себастиано Тофалети е главен секретар на Европейския алианс на дигиталните МСП, европейската асоциация на малките и средните ИКТ предприятия. През 2007 г. той допринася за финансирането на организацията, която е първата европейска асоциация на ИКТ сектора с фокус върху защитаването на интересите на малките и средните предприятия. Към момента Европейският алианс на дигиталните МСП представлява хиляди малки компании, които са активни в сектора в цяла Европа.

Рой Рачамимов

„Tалант и фирмена култура, която насърчава творчеството и иновациите, са основни фактори за растеж“,

Рой Рачамимов има повече от 20 години международен опит като консултант с фокус върху предоставянето на добавена
стойност на клиенти в секторите технологии, финансови услуги и професионални услуги.
Той подпомага връзката на български стартиращи компании с подобни фирми в Бостън и с местната българска общност.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X