Ит Лидери

Интелигентният град като основа за цифровата икономика

Computer World

Наред с икономическите и технологични предизвикателства, които поставя глобализацията пред всички - бизнес, потребители и власти - градовете в Европа трябва да се справят и с въпроса за устойчивото развитие на средата, но в съчетание с изпреварващ темп на иновациите и повишаване на конкурентоспособността. Това предизвикателство оказва влияние върху редица аспекти на качеството на живот в града, като икономични и енергоефективни жилища, подходящи сгради за иновативен бизнес, културни, транспортни, социални и екологични условия.

Концепцията на Европейския съюз за умните градове обхваща както намаляване на вредните емисии, така и по-ефективно планиране на публичния транспорт, пътната мрежа, по-ефективни среди за пренос на електрическа енергия, ВиК услуги, по-безопасна градска среда, по-бърза реакция при кризи и произшествия.

Организацията EIP-SCC - Европейското иновационно партньорство за умните градове и общности,  която обединява градове, индустрия и граждани, вече стимулира устойчиви интегрирани решения за подобряване на градския живот, включително в областта на устойчива градска мобилност, развитие на районите и на изградената жилищна среда, интегрирани инфраструктури и процеси между енергийния сектор, ИКТ и транспорта.

В България са стартирани редица проекти за интелигентна градска среда, но устойчивото им развитие зависи от мащабното сътрудничество между всички участници в процеса – общинска власт, бизнес, граждани, неправителствени организации, телеком оператори, компании за комунални услуги и др. Актуалните проекти, планове и възможности за сътрудничество, ще бъдат дискутирани в уебинар на тема "Интелигентният град - основа за цифровата икономика". Дискусията ще бъде проведена на 11 юли 2017 г., от 10:30 до 12:00 ч.

Уебинарът се организира от технологичния сайт IDG.BG и се провежда със съдействието на VISA България. Участието е безплатно, а желаещите да се включат, трябва да се регистрират на - https://register.gotowebinar.com/register/1699632050802063619.





© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X