Ит Лидери

Нови е-услуги ще помагат на гражданите и бизнеса във В. Търново

Computer World

Нови електронни услуги с цел намаляване на административната тежест внедрява Община Велико Търново. Кметът на града, Даниел Панов, и ръководството на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите подписаха договор, според който кандидатите по обществени поръчки вече няма да предоставят удостоверенията за липса на задължения към държавния бюджет. Те ще бъдат предоставяни автоматично на общинската администрация, благодарение на добрата комуникация с НАП и интегрирането на регистрите.

„Нововъведението представлява много важна антикорупционна стъпка”, подчерта Мина Илиева, секретар на Община Велико Търново. Тя припомни, че още преди година Община Велико Търново и ТД на НАП са подписали партньорски договор. Чрез новите услуги гражданите и фирмите ще получат и облекчена процедура при технически прегледи на автомобили – чрез интегрирането на регистрите както в сектор „Пътна полиция”, така и във всички пунктове в реално време бива предоставяна информацията за платен данък МПС.

Община Велико Търново е готова технически да предоставя по електронен път, чрез електронен подпис, още три услуги в сферата на гражданската регистрация – удостоверенията за брак, за семейно положение (общ статут) и за семейно положение – пълен статут (съпруг, съпруга, деца и пр.) Практиката показва, че заявките за този тип административно обслужване са над 30% от общия брой, отчитат от общината. От началото на годината във Велико Търново са предоставени 19 431 административни услуги, като 7326 от тях касаят гражданската регистрация.

Освен това до есента предстои и внедряването на мобилно приложение в помощ на хората със слухови и говорни увреждания. В централния информационен център на Община Велико Търново те ще имат възможност в реално време да се свържат с преводач. Той ще насочва както тях, така и съответните служители от администрацията към желаната услуга. Предстои и въвеждането на електронен обмен на данни с органите по кадастъра.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X