Ит Лидери

С нова е-услуга проверяваме платените си хонорари

Владимир Владков

Физическите лица, които получават заплащания по хонорари, граждански договори и други дейности, различни от работата по трудов договор, ще могат вече да правят онлайн справки благодарение на нова електронна услуга на Националната агенция по приходите (НАП).

Услугата на НАП цели засилване на гражданския контрол по спазването на установените от данъчните закони задължения. „Електронната справка допринася също и за намаляване на риска от злоупотреби и нарушаване на правата и интересите на гражданите“, коментира говорителят на НАП Росен Бъчваров

Услугата „Справка за изплатени доходи (различни от трудови) на физически лица“ е достъпна както с ПИК, издаван безплатно от приходната агенция, така и с квалифициран електронен подпис (КЕП), чиято цена спадна значително през последените години. Чрез електронната услуга физическите лица ще проверяват дали за тях има подадени данни от предприятия и от самоосигуряващи се лица за изплащани доходи, различни от тези по трудов договор. Услугата предоставя информация и за вида и размера на изплатения доход, както и за удържания данък. „С помощта на такава електронна справката физическите лица ще могат коректно да отразяват изплатените им доходи в годишната си данъчна декларация“, обяснява Росен Бъчваров.

От НАП напомнят, че все още е възможно поправка в подадената декларация за облагане на доходите от 2016 г., ако, разбира се, потребителят открие, че е допуснал грешка в нея. Срокът за подаване на еднократна коригираща декларация е до 30 септември 2017 г.

При тазгодишната данъчна кампания в офисите на приходната агенция бяха подадени близо 500 000 декларации по Закона за облагане на доходите на физическите лица за 2016 г., като почти половината, или близо 250 000 са изпратени по Интернет. Част от електронните декларации са подписани с квалифициран електронен подпис, а другите - с безплатния персонален идентификационен код (ПИК), издаван от НАП

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X