Ит Лидери

Сирма Груп Холдинг със 163% ръст на нетната печалба

Computer World

26,80% ръст на приходите от продажби, до 10,48 млн. лв отчита Сирма Груп през първото тримесечие на настоящата година спрямо аналогичния период на миналата. Ръстът при продажбите на услуги доминира с 41,76%, докато продажбите на стоки има скромно нарастване от 2,5%, поясняват от холдинга.

Общият брой на акционерите на Сирма Груп леко е нараснал, като достига до 805 инвеститори към 31.03.2017. От тях 43 са корпоративни инвеститори и 762 са физически лица.

От сегментите на специализация на дружествата от холдинга, водещо е нарастването на приходите от „Финансовия сектор“. Приходите от продажбите в него са се увеличили от 560 хил. лв. през първото тримесечие на 2016 година на 2,06 млн. през първите месеци на настоящата година (или ръст от 268%). „Мулти-индустриалният сектор“ запазва своето традиционно водещо място, като реализира приходи от 6,19 млн. лв.

163,64% ръст се отчита при нетната печалба на компанията, която достига 1,18 млн. лв. Печалбата преди данъци и амортизации (EBITDA) отбелязва ръст от 48,35% и достига 3,78 млн. лв. Маржът на EBITDA отбелязва леко покачване и достига 36,07% за първото тримесечие на 2017 година.

Географското разпределение на приходите от продажби се запазва традиционно за дружествата от Сирма Груп. Пълната липса на продажби в Австралия и Южна Америка през първото тримесечие на 2017 се компенсира от 193% ръст Азия, където приходите достигат 214 хил. лв. Основните източници на приходи се запазват традиционните – Европа с близо 62% от приходите (като 53% са от България), Северна Америка с 24,28% и Великобритания с 11,76%.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X