Ит Лидери

Информационно обслужване дари компютърна техника на ПГЕ Джон Атанасов

Computer World

Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ получи компютърна и периферна техника като дарение от „Информационно обслужване“ АД. Инициативата е част от социалната политика на дружеството. „Информационно обслужване“ АД предоставя и оборудва зали в страната с налична компютърна техника, която не е необходима за оперативната му дейност. 

През 2016 година бяха оборудвани училищни зали в градовете Сливен, Радомир, Златоград и Девин, както и в селата Смилян, Трън, Момчиловци, Долен, Ерма река и Лозен. Те получиха общо 82 преносими компютъра, 15 принтера и 12 скенера. По този начин учениците в тези населени места имат възможност да се запознаят със света на информационните технологии, посочват от „Информационно обслужване“.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X