Ит Лидери

Банките залагат на иновативни ИТ за индивидуално обслужване на клиенти

Владимир Владков

Владимир Владков

С предизвикателствата и ползите от дигиталната трансформация се сблъскват организации от всички бизнес сектори, но във финансовия сектор наличието на цялостна стратегия, ориентирана към невероятното изживяване на клиентите е много важна с цел запазване и на печалбите, а и на ръста на бизнеса. Новата европейска директива за платежните услуги PSD2 засилва натиска върху доставчиците на финансови услуги да отворят системите си към външни партньори и конкуренти, а в битката за предоставянето на иновативни услуги се включват и финтех компаниите. Технологиите, дори и най-модерните като изкуствен интелект, блокчейн, семантичен анализ, анализ на Големи данни, са само средства, важна е промяната на бизнес моделите, които да поставят в центъра всеки клиент и неговото индивидуално потребителско преживяване.

Това са част от тенденциите, очертани на 19-ия финансов технологичен форум ”Модерната финансова институция - дигитализация и ефективност в действие”, организиран от ICT Media и ISACA-Sofia Chapter със съдействието на: Комисия за финансов надзор (КФН), Асоциация на банките в България, Асоциация на българските застрахователи и Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.

Генерални партньори на инициативата са Адастра България и Ай Би Ес България, а официални - ACT Sofia, APC by Schneider Electric, БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ, CA Technologies, Darktrace, Datecs, F5 Networks, Omikron/ Global Consulting, Intracom Bulgaria, Nevexis, Oracle, Palo Alto Networks, Provice, Sirma BC, Software Group и Vivacom.

Европейската директива PSD2

Използването на технологии във всички сфери на живота и бизнеса влияе силно върху финансовия сектор, заяви Нина Стоянова, подуправител управление „Банково“ в БНБ. Проектите в Централната банка в качеството и на регулаторна и надзорна институция са насочени към демократизация на сектора и по-нататъшно внедряване на иновациите, допълни тя. Сред тях са работещият вече регистър на банковите сметки и сейфове, в който се правят хиляди справки от оторизирани лица и институции, а до края на т.г. се очаква достъпът да се осъществява основно по електронен път. БНБ като агент на правителството приключи и проекта по въвеждане на връзката между Депозитара на Държавни ценни книжа (ДКЦ) и платформата Е-BOND на Bloomberg, като след промените в поднорамтивната база се очаква до средата на годината тази електронна връзка да функционира успешно. Стартирало е изграждането и на връзка между Депозитара на ДКЦ и БФБ. В резултат от двата проекта търговията с ДЦК ще се извършва на регулиран пазар, което ще доведе до по-нататъшно интегриране с европейския финасов пазар, коментира Стоянова.

В директивата за платежните услуги PSD2 няма революционни изменения, прецизирани са процедурите за подаване на жалби към доставчиците на платежни услуги (ДПУ), разширен е и обхватът, като вече само единият доставчик на превода може да е от страна членка на ЕС. Съществен нов елемент е изискването за повишена сигурност на плащанията чрез интернет и друг отдалечен достъп, изисква се и по-прецизна идентификация на клиента за преодоляване на възможностите за измами. ДПУ са длъжни да докладване своевременно за инциденти, свързани със сигурността, пред надзорните органи, каза подпуправителят на БНБ. Според нея проектът за новия Закон за платежните услуги и платежни системи, който транспонира директивата PSD2, e изпратен за съгласуване. До средата на 2017 г. след отчитане на забележките ще бъде внесен в парламента, за да се спази крайният срок за влизане на директивата в сила - 13 януари 2018 г.


Банките залагат на иновативни ИТ за индивидуално обслужване на клиенти

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Технологиите дават голяма лекота при получаване на финансови услуги и снижават разходите, но същевременно поставят и предизвикателства, особено пред регулаторите, коментира Владимир Савов, зам.-председател на КФН. „Лесният достъп и многото предложения и платформи увеличават възможностите за измами, за нарушаване сигурността на личните данни. За КФН предизвикателството е голямо, ние следваме промените и се стремим да не изоставаме, затова искаме да сме партньор на новите технологии и на финтех индустрията, така че да изпълним своя ангажимент“, добави той.

 

Потребителят е в центъра

В ерата на глобализацията и навлизането на гиганти като Apple и Google във всички сфери, включително разплащанията, ще оцелеят онези фирми за финансови услуги, които изграждат системи за ангажиране на потребителите, стимулирайки тяхната лоялност. Те трябва да предоставят иновативни услуги през различни канали, включително социални мрежи, промяна на бизнес моделите, коментира Никос Сампанис, регионален директор на Forrester Research за Югоизточна Европа.


Банките залагат на иновативни ИТ за индивидуално обслужване на клиенти

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Цифровата революция премахва бариерите за навлизане във всяка бизнес сфера. Строгите регулации и капиталовите изисквания няма да спасят банките - цифровизацията ще ги промени, независимо дали шефовете я харесват или не, заяви той. - Цифровата трансформация обаче е пътешествие, а не еднократен проект, и много банки предприемат отделни инициативи като цифровизирани банкови клонове, мобилни приложения, цифрови оферти само за младежи, за мобилни клиенти. Малко са фирмите, които знаят дали потребителите им са точно онези, които те искат. Доставчиците на финансовите услуги трябва да познават по-добре своите потребители. Нужна им бизнес стратегията, която „да се върти“ около жизнения цикъл на потребителя, така че той от „заинтересуван“ да се превърне в реален клиент, а след това и в лоялен такъв“, добави той.

Начинът, по който европейската регулация насочва банките, е полезен за бизнеса и оптимизира среда, води до обновление. Но опитът на нашия пазар не е малък – финансовите институции у нас правят отдавна инвестиции в модерни ИТ и те са поддържани на високо ниво, каза Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на Борика-Банксервиз.


Банките залагат на иновативни ИТ за индивидуално обслужване на клиенти

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Той допълни, че пълен аутсорсинг в банковата сфера у нас е имало още през 90-те години. „След това банките реализираха много ИТ проекти, редица модерни информационни системи и канали за обслужване, с вградени аналитични функции. Създадената през 1992 г. система БИСЕРА действа перфектно и до днес, а БИСЕРА 6 може да предостави почти моментални разплащания „сметка към сметка“. Така че технологичните възможности са налице, очакваме развитие на бизнес моделите за тези услуги и търсенето им от страна на търговците и потребителите“, добави Вичев.

 

Банката като услуга

с фокус върху клиента трябва да предоставя интеграция в сценария на живота на клиента, коментира Горан Ангелов, управител на IBS България. „Банките работят на наситен пазар, при силна конкуренция, предлагат сравнително еднотипни услуги, а това пречи на диференциацията им. Новите регулаторни изисквания позволяват бързо преминаване на клиентите към друга банка, а въвеждането на директивите ще отнеме от енергията на финансовите организации. Те са притискани и от финтех компаниите, действащи заедно с глобалните технологични лидери.


Банките залагат на иновативни ИТ за индивидуално обслужване на клиенти

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Европейските регулации не са самоцелни, те са отражение на онова, което се случва в света – големите организации събират много данни, включително геоданни, и трябва да е ясно кой ги използва и как се защитават. А с PSD2 банките ще отворят услугите си“, обясни Горанов. Финтех компаниите не са никак безобидни – те ще „откъсват“ цели части от банковия бизнес, като според прогнозите банките ще загубят от финтех индустрията през следващите 10 г. 20% от клиентите, 40% от оборота и 60% от печалбата си. „Клиентът не търси най-ниската цена, а удивително преживяване, привързва се към компании, даващи му удобство“, добави той.

Банките разполагат с огромни бази данни и от собствените си системи, и от различните канали за обслужване, външни национални системи. „Именно данните са „асото в ръкава“ на банките срещу финтех, но последните знаят какво да правят с тези данни, каза Горанов.- Клиентите очакват да бъдат обслужвани като звезди, така че банките трябва да научат индивидуални им потребности и желания в реално време и адаптират предложенията си спрямо тях.“

 

Много проекти за анализ на Големи данни

са реализирани през последната година, явно компаниите вече се възползват от новите технологии и на практика постигат резултат от допълнителни бизнес ползи, прогнозни анализи, бизнес прозрения, допълни Любомир Овчаров, изпълнителен директор, Адастра България. „Данните са стратегическите активи и банките трябва да ги третират като такива“, каза той и даде за пример внедреното в ДЗИ решение на Адастра за откриване на потенциални измами в застраховането, базирано на семантичния анализ.


Банките залагат на иновативни ИТ за индивидуално обслужване на клиенти

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„ДЗИ интегрира първата система за борба със застрахователни измами, като очакванията ни са да намалим квотата за щетите с около 1-2%, което годишно ще ни спести около 1 млн. лв., коментира Стамен Стаменов, директор „Управление на щети общо застраховане“ в ДЗИ. - Но незабавните ползи от семантичния анализ са по-добър първичен контрол и вземане на правилни и бързи решения, например за по-бързо изплащане на обезщетението на добрите клиенти“, добави той.

Банките трябва да разработят реална стратегия за дигитална трансформация с фокус върху клиента, и да осигурят гъвкава и сигурна среда за интеграция с финтех компаниите, препоръча Горан Ангелов.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X