Ит Лидери

Сирма Груп Холдинг – на 25 г. и с фокус върху когнитивното бъдеще

Computer World

Констанца Кадънкова 

„Визията на „Сирма Груп Холдинг“ се концентрира върху идеята, че бъдещето принадлежи на интелигентните предприятия. Мисията на организацията е да подпомогне прехода към интелигентно предприятие чрез когнитивни софтуерни технологии и решения“, заяви Цветан Алексиев, изпълнителен директор на групата от технологични компании, която отбеляза своя 25-годишен юбилей на 24 април 2017 г., който се проведе под наслов „Следващите 25 – Интелигентното предприятие“. 

„Сирма“ е създадена през 1992 г. от 5-6 души. Днес за холдинга работят 400 души, групата има офиси в различни градове на страната, както и фирми в САЩ, Канада, Обединеното кралство, Бразилия, отскоро и в Албания. Плановете за тази година включват отваряне на офис и в Обединените арабски емирства и в Индия. 

Ръководителят на най-голямата българска група от технологични компании посочи, че когнитивните бизнес технологии, наред с данните и облачно-базираните решения, са трите стратегически стълба на „Сирма“. 

Демонстрирайки приложението на когнитивните технологии и изкуствения интелект, още на входа две камери със специална технология за разпознаване на лицата идентифицираха гостите на събитието. Алексиев обясни, че зад демонстрацията стоят двата най-нови продукта на холдинга – MarketVidia за разпознаване и проследяване на лица, определяне на пол и възраст, предназначена за големите търговски вериги и обекти и за маркетинг активности, който в момента е в пилотни изпитания и технология, която е продукт на лабораторията за компютърно зрение на „Сирма“, позволяваща лицево разпознаване, която също е в процес на разработка. „Направихме нещо уникално; успяхме да оптимизираме алгоритмите по начин, че да направим възможно изпълнението на технологията за лицево разпознаване на малък индустриален компютър, който, в комбинация с камера, която ние наричаме сензор, позволява много лесна инсталация във вериги магазини, в конферентни зали и на места, на които трябва да се анализира човешкия поток“, обясни ръководителят на „Сирма“.

Алексиев изтъкна, че амбициите на групата са чрез тази технология за лицево разпознаване до края на годината организацията да се нареди сред водещите 10 доставчици на такива технологии в света. 

„В софтуера, разработван от фирмите в холдинга, „Сирма“ се стреми да вгражда усещане за човешка мисъл. Когнитивните технологии групата прилага, за да извлича и управлява информация, да управлява бизнес процесите интелигентно и гъвкаво и да подпомага вземането на решения. Съвременните организации са изправени пред предизвикателства като скорост на промените и огромна конкуренция и за да се впишат в новата среда, те трябва да направят прехода към интелигентно предприятие гъвкаво, адаптивно и ефикасно. Подходът на „Сирма“ в прехода към интелигентно предприятие включва три основни елемента – данни, процеси и ангажираност, и два основни фактора – човешки и изкуствен интелект, като се разчита на пълно взаимодействие между двата интелекта във всички елементи от процеса на трансформация“, подчерта Алексиев. 

„Новата мисия на „Сирма“ е да подпомогне компаниите да станат още по-интелигентни. Обикновено това са сложни компании, с много отдели, с високо ниво на интеграция и взаимодействие между хората в тези организации, които трябва да обработват огромно количество данни. Често тези данни са в отделни места на предприятието и е много трудно те да бъдат намерени, за да бъде взето най-доброто решение. Преди няколко години взехме решение да разработим цялостна платформа, която в момента се позиционира във функционалната среда на „Сирма“, която е и една от когнитивните ни услуги, която да позволява бърза и ефективна разработка на сложни бизнес информационни системи. Наричаме я „Платформата Сирма“ или Sirma Enterprise Platform”, заяви Явор Джонев, изпълнителен директор на базираната в Ню Йорк Sirma Group Inc


Сирма Груп Холдинг – на 25 г. и с фокус върху когнитивното бъдеще

© Computer World, Computerworld.bg

Във всичките си дейности, „Сирма Груп Холдинг“ стъпва на един фундамент - „Облакът Сирма“, който представлява бизнес платформа изградена върху когнитивни технологии, позволяващи моделиране на сложни системи за работа с информация, процеси и сътрудничество. Платформата подпомага вземането на критични решения, като съчетава семантичен анализ на данните, които групата е извлекла, както и позволява автоматизиране на постоянно променящите се бизнес процеси.

„Облакът Сирма“ дава възможност за създаване на вертикални когнитивни бизнес решения в рамките на дни и без нужда от писане на нов програмен код, а добавянето на нов бизнес процес става за минути. Платформата включва три слоя: когнитивно ядро, функционални модели и модели на знанието.

Следващите стъпки в развитието на платформата са влагане на модули за бизнес аналитики, включително изкустен интелект и предвиждащи анализи, системи за управление на знания, въвеждане на интелигентни агенти в бизнес процесите при взимане на решение, и изграждане на цяла екосистема с интегратори и доставчици на решения на база на платформата в световен мащаб. Джонев благодари на екипа, работил в продължение на няколко години над разработване на платформата, от различни звена от страната и зад граница.

Платформата се ползва и в България от Министерството на правосъдието в системата за одит на ИТ активи, както и за предоставяне на административни услуги в Изпълнителната агенция по лекарствата и за предоставяне на електронни административни услуги в общините. 

Сред лекторите на събитието бяха още Атанас Киряков, изпълнителен директор на Онтотекст, Росен Върбанов, изпълнителен директор на Сирма Медикъл Системс, Цветомир Досков, изпълнителен директор на Сирма Бизнес Консултинг, Георги Маринов, изпълнителен директор на ЕнгВю Системс и Румяна Стойкова, изпълнителен директор на Лоякс.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X