Ит Лидери

Gartner: Дигиталният офис ще елиминира организационните прегради

Computer World

Динамиката в няколко индустрии дава резултати в сферата на технологиите, предназначени да помагат на служителите в компаниите. Сред тях са развитието на текстовите анализи, системите за работа с естествен език, науката за данните, както и Интернет на нещата (IoT). Всички те могат да бъдат комбинирани за получаване на работни инструменти, имащи потенциала да предоставят на организациите значителни конкурентни предимства. Това посочва Мат Кейн, вицепрезидент в Gartner.

Анализаторската компания предвижда, че до 2020 г. една пета от доставчиците на продукти за синхронизация и споделяне на файлове, както и на системи за управление на корпоративното съдържание, ще променят предложенията си в посока цялостни платформи за управление на съдържанието.

Много от обновените решения ще се предлагат под формата на услуги (SaaS). Тъй като в много случаи тези технологии ще бъдат вграждани във вече използвани от бизнеса системи, тяхното възприемане от страна на служителите ще бъде ускорено. Анализаторите обаче предупреждават, че организациите трябва да работят в посока подобряване на „цифровата сръчност“ на своите служители, за да са сигурни, че новите технологии водят до увеличаване на продуктивността.

Според Карън Хърд, анализатор в Gartner, друга тенденция в момента е по посока изживяване на монолитните системи за управление на съдържанието. Дигитализирането на работните места води до началото на нова епоха работни среди, изградени около нови начини на вършене на професионалните задачи, с използване на мобилни, социални и семантични инструменти за намиране на необходимата информация.

Gartner очаква, че до 2019 г. пазарът на продукти за управление на корпоративното съдържание ще еволюира в конфигурирани по поръчка и облачно базирани услуги. Това от своя страна изисква от ИТ отделите да доставят опростени решения, насочени едновременно към конкретни бизнес процеси, но и предлагащи възможности за лесен достъп до информация, независимо от това къде се намира или какви други инструменти ползва работникът.

Анализаторската компания дефинира десет новопоявяваши се технологии в областта на цифровото работно място, които ще трансформират бизнеса през следващите години:

  1. В Gartner считат, че служителите трябва да получават необходимата им информация на базата на техните дейности и предпочитания чрез автоматизирани алгоритми. От там наричат това „ambient knowledge“ („oколни знания“), като този подход трябва да реши проблемите свързани с липсата на запознатост на служители за наличните данни, както за експертизата на техните колеги.
  2. Вградените аналитични възможности предоставят контекстова информация чрез лесни за употреба инструменти, които може да дори да бъдат невидими за потребителя.
  3. Т.нар. „production studio technology“ позволява на служителите да пакетират и доставят информация за продажбите или вътрешна документация по нови начини с използване на видео, инфорграфики др.
  4. Технологиите за виртуална и добавена реалност са устремени към масово възприемане в потребителския сегмент и се очаква да намерят приложение и в бизнеса. Потенциалните сфери за тяхната употреба включват обученията, полевата работа и за провеждане на конферентни срещи.
  5. Бюроландшафтът“ отразява ролята на физическия офис при дигиталното работни място. Офисите, предлагат различни работни пространства в зависимост от дейностите, са от критично значение, особено за мобилните служители. Тези умни пространства, оборудвани с IoT технологии, проактивно ще предлагат на служителите необходимите услуги.
  6. Лични облаци съхраняват всичко необходимо за работата на служителя. Те биха могли да подобряват продуктивността, но и да носят със себе си рискове.
  7. Виртуалните асистенти ще се срещат все по-често. В момента тези разработки са насочени най-вече за потребителската сфера и най-често се използват за търсене на информация. Занапред обаче на такива технологии ще бъдат поверявани и по-комплексни бизнес процеси.
  8. Т.нар. „silo busters“ ще превъзмогват организационните граници. Тези инструменти ще позволяват групово съвместно решаване на проблеми с използване на знания от отделните екипи.
  9. Т.нар. „process hacks“ представляват услуги за разработка и интегриране без писане на код. Те позволяват на служители без технически познания да изграждат приложения и междусистемни връзки.
  10. Микроученето помага на работниците да стават по-компетентни на дигиталното работно място. Информацията ще достига до тях чрез видеа, текстови съобщения и дори игри и викторини.
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X