Ит Лидери

6,76 млн. лв. приходи за Q1 2017 отчете Информационно обслужване

Владимир Владков

30% ръст на печалбата преди данъци за първото тримесечие на 2017 г. отчете Информационно обслужване АД, но не на годишна база, а спрямо заложените цели в бизнес плана на дружеството. Реализираните приходи за периода януари – март 2017 г. са в размер на 6,76 млн. лв., като печалбата преди данъци е близо 2 млн. лева.

Финансовите резултати се дължат както на нови договори, сключени през първите три месеца на годината, така и на започналото изпълнение на дейности по договори, сключени в края на миналата година, допълват от държавния системен интегратор.

„Информационно обслужване” изгражда, развива и поддържа редица информационни системи с национално значение, включително ИС за управление на приходите от местни данъци и такси, основните системи на НАП, на Министерството на финансите, Агенция „Митници“. Дружеството е технологичен партньор на ЦИК и осъществи компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за народни представители на 26 март тази година, създавайки изчислителни пунктове в цялата страна и един централен в ЦИК.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X