Ит Лидери

Обемът на ИТ индустрията в Украйна за 2015 г. е $2,5 млрд.

Computer World

Констанца Кадънкова

„Украйна има 6 пъти територията на България и близо 7 пъти населението на страната, което е един доста сериозен пазар, както за вносни продукти, така и конкурентна среда по отношение на местното производство. Обществото на Украйна е добре образовано и определено доста консуматорски настроено, като се търсят качество и висока добавена стойност. Държавата се отличава с много добра образователна система. Броят на студентите, който излиза от местните университети всяка година, е много сериозен, в това число попадат и завършващите ИКТ специалности – за 2014-2015 учебна година броят на студентите в университетите е достигнал над 80 000. ИКТ секторът в Украйна търпи сериозно развитие в последните 1-2 години.“

Това каза Антоний Переновски, ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси към Посолството на Република България в град Киев, Украйна, по време на шестото издание на годишната кръгла маса Bulgarian ICT Watch, която се състоя на 13 април 2017 г. под наслов „ИКТ секторът – експортно ориентиран и генератор на работни места с висока добавена стойност“.

Събитието беше организирано от ICT Media и Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), със съдействието на Министерство на икономиката на Република България, Българска агенция за инвестиции (БАИ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и любезното домакинство на Представителството на Европейската комисия в България. Партньори на конференцията са „Датекс“ (Datecs) и „ИЮ Консулт“ (EU Consult). 

Фактори, оказващи отрицателно влияние върху вътрешно-политическите и социално-икономически процеси в Украйна:

  • неефективна работа на отделни украински институции;

  • ниско ниво на взаимодействие между правителство и парламент при провеждането на необходимите за европейската интеграция на страната реформи;

  • недостатъчни усилия в изпълнението на националната програма за реформи в страната в областта на борбата с корупцията. 

В икономическо отношение, Украйна е индустриално-аграрна страна, в която се въвеждат принципите на пазарната икономика, посочи Переновски.

Страната има подписано Споразумение за свободна търговия с Канада от март 2017 г. и се предвижда подписване през 2017 г. на Споразумение за Свободна търговия в рамките на ГУАМ.

Запазва се държавният контрол върху структуроопределящи отрасли на стопанството, но се развиват частни предприятия в сферата на търговията и услугите.

Украйна е един от важните пазари на услуги в ИКТ сектора в Източна Европа, каза Переновски. 

ИКТ секторът на Украйна 

Обемът на ИТ индустрията в Украйна е 2,5 милиарда долара, като в нея са заети 100 хиляди души, сочат данни на IT Ukraine – основната асоциация на ИТ индустрията в Украйна.

Международни ИТ гиганти са открили едни от най-големите развойни офиси в страната – Samsung, Oracle, Netcracker, Magento, Sitecore, WIX.com, Wargaming.net, World of Tanks и др.

По отношение на демографията, делът на разработчиците мъже преобладава значително над този на жените (86% спрямо 14%), като около 1/3 от разработчиците се занимават с Front-end, по 16% са ангажирани с .NET и с PHP, 11% - Java, 9% - Python, DevOps – близо 7%, Android – 5%, и с под 5% са разработчиците с технологии iOS/Mac, C++ и Ruby.

Броят на регистрираните домейни към 01.05.2016 г. е 556 700, като регистрирани домейни com.ua достигат 287 200, а регистрирани домейни от второ ниво – 18 430. 

Добавената стойност на ИКТ сектора в общата добавена стойност на икономиката на Украйна към 2016 г. е 2,78 млрд. щ. д. Делът на добавената стойност на ИКТ сектора в БВП за 2016 г. е 3,3%. Брутният вътрешен продукт на страната за миналата година е 93,2 млрд. щ. д. Износът на ИКТ продукти и услуги за 2016 г. е 1,569 млрд. щ. д. 

Делът на ИКТ продукти в общия внос за 2016 г. е 20,1% (като трябва да се вземе предвид, че в структурата на вноса няма отделна позиция за ИКТ, той е съвкупно с машини, механизми, електротехническо оборудоване, ядрени реактори, котли, машини и електрически машини). 

„ИКТ секторът носи големи приходи на украинския бюджет и по тази причина му се отделя подобаващо внимание от страна на управляващите структури“, каза Переновски. 

По оценки на IT Ukraine, 70% от износа на софтуерните продукти е за САЩ. Както вече беше отбелязано, през 2015 г. местната софтуерна индустрия е генерирала 2,5 млрд. щ. д., а до 2021 г. прогнозите са обемът на развойния пазар да достигне 7 млрд. щ. д. 

Показатели за достъпа и ползването на ИКТ продукти и услуги 

Активните абонати на мобилните оператори към 2016 г. са 56,71 млн., а активните абонати на интернет услуги са 16,7 млн. 

Делът на домашните абонати на мобилните оператори е 93%, и същият е делът на домакинствата сред абонатите на интернет услуги. 

Покритието на мобилните оператори в населените места, с поне една клетка е над 80%, а делът на интернет потребителите сред населението за 2016 г. е 68%. 

30% е ръстът на продажбите на мобилни устройства за 2016 г. спрямо 2015 г., а прогнозата показва, че делът на мобилните устройства при ползване на интернет към края на 2017 г. ще бъде 79%.

Държавна политика 

Основната стратегия за развитие на ИКТ сектора е „Цифров дневен ред на Украйна 2020“ - рамков документ, определящ ролята на държавата и как тя да подпомогне ИКТ сектора, съдържа приоритетни области, инициативи, проекти за „цифровизация“ на Украйна.

Определят се основните цели за стимулиране на икономиката и привличане на инвестиции; поставят се основите за трансформацията на икономическите сектори по отношение на конкурентоспособност и ефективност; достъпност на цифровите технологии; създаване на нови възможности за реализация на човешките ресурси, развитието на иновативни, творчески и "цифрови" индустрия и бизнес; развитие и глобалното лидерство на Украйна при износа на "цифрови" продукти и услуги.

Издаден е Указ на Кабинета на Министрите на Украйна (№ 655-р/08.09.2016 г.) за утвърждаване на плана за подпомагане на развитието на софтуерната индустрия в Украйна през 2016 г.

Подготвен е и проект на Указ на Кабинета на Министрите на Украйна за утвърждаванена плана за подпомагане на развитието на софтуерната индустрия вУкрайна през 2017 г.

Переновски представи някои от най-значимите ИКТ изложения, сред които Международен форум за иновации и технологии “INNOTECH UKRAINE”, който се е състоял в Киев в периода 7-9 април, и "Kyiv Outsourcing Forum 2017", който предстои на 26-27 май в Киев, Украйна в UBI Conference Hall. 

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X