Ит Лидери

2000 ИТ специалисти могат да работят в Бургас, ако се осигурят условия

Computer World

Александър Главчев, Владимир Владков

Целенасочени усилия от община Бургас за осигуряване на кадри, както и проактивни действия за посрещане на другите нужди на бизнеса, са основният стимул, който да задвижи превръщането на града в икономически атрактивна зона. Това са основните изводи от проведената на 30 март среща между представители на местната власт и бизнеса, организирана от Българска аутсорсинг асоциация, Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България и ICT Media. Събитието премина под мотото „Конкурентоспособна икономика чрез стимулиране на партньорството между местната власт и бизнеса“ и бе проведено с домакинството на община Бургас и в партньорство с AON България, Планекс Холдинг и Vivacom.

Какви мерки предприема местната власт за реализиране на гореспоменатите амбиции обясниха инж. Чанка Коралска, заместник-кмет на община Бургас по строителство, инвестиции и регионално развитие, и Веселина Илиева, главен архитект на града.

„През последните години, не само по наше мнение, Бургас се развива изключително динамично – подчерта Коралска. – Ако допреди 10 г. наш приоритет бе възстановяване на инфраструктурата, ремонт на училища и детски градини и т.н., то сега за нас основен акцент е създаването на добра среда за развитие на икономиката и бизнеса.“

Още през 2011 г. общината определя терен, неперспективен на пръв поглед, и го предоставя на дружество Индустриални зони. Оттогава то е претърпяло сериозно развитие и в момента се радва на 16 реални инвеститора. Основната цел, която си е поставила общината по отношение тази индустриална зона, е да предоставя терени на по-облекчени условия и да осигурява необходимата инфраструктура за нуждите на бизнеса.

По думите на Коралска, след изграждането на пътен възел, осигурил лесния достъп от АМ Тракия до град Българово, е обособена още една индустриална зона – отново на общински терени. В зоната вече са привлечени четирима инвеститори, а скоро се очаква начало на строителни дейности, като паралелно върви изграждането на инфраструктура – улици, канализация, токоподаване и т.н. „Без начертана обща стратегия за развитие в дългосрочна прогноза няма как да преминем в следващите фази на реализация на подобни проекти – сподели Веселина Илиева. – Град Бургас е един от малкото в страната, който има общ устройствен план, одобрен от общинския съвет през 2011 г.“

Според нея устройственият план е дал възможност територии, които преди са били изоставени, да предоставят възможности за развитие на нови дейности. На базата му е разработен и интегриран проект за възстановяване и развитие на града, определил зоните на въздействие и възможностите за привличане на инвестиции в тях.

Следва: ИТ образованието в Бургас


ИТ образованието в Бургас

Гости на срещата бяха и представители на университетите в града. „212 студенти в областта на ИТ може да приеме университет „Проф. д-р Асен Златаров – Бургас“, обяви неговият ректор доц. д-р Магдалена Миткова. Тя обаче изрази съмнения, че тази бройка ще бъде запълнена. Сред основните причини за това е демографският срив.

Интересно е да се отбележи, че общината плаща обучението на по 30 студенти в двата университета - Проф. д-р Асен Златаров – Бургас“ и Бургаски свободен университет - в специалност „Компютърни системи“. Общината финансира и лятна ИТ академия в тези университети за ученици между 6-и и 11-и клас. Представителите на образователните институции обаче признават, че въпреки усилията, младите хора напускат града след приключване на следването или дори още след гимназията.

Според представители на бизнеса, присъствали на срещата, в Бургас могат да работят около 2000 специалисти в областта на технологиите. Те обаче допълват, че за целта е необходимо изготвяне на цялостна стратегия, която да покрие специфичните изисквания на отделните индустриални сфери.

Доц. д-р Миткова призова бизнеса да дойде в университета със свои предложения. „Много често се чуват упреци, че завършващите студенти не разполагат с необходимите знания. Ние преподавателите познаваме базисните знания, които трябва да получи всеки, но всяка фирма има специфични изисквания. Затова ако искате студенти, обучени в определени направления, подскажете ни какво е необходимо.“

Представителите на ИТ фирми в залата обаче бяха на друго мнение. Според тях учебните заведения също трябва да бъдат проактивни в тази насока.

На друго мнение е проф. д-р Милен Балтов, заместник-ректор по научноизследователската дейност и международното сътрудничество в Бургаския свободен университет. По думите му висшето образование е предпоставка за управленски кадри и тесни специалисти от високо ниво. „Често бизнесът се нуждае от бърза реакция – подготовка или адаптиране на служители за няколко месеца – посочи той. – Затова и ние трябва да бъдем по-активни в квалификационните дейности, при придобиването на т.нар. ключови компетентности.“

„Сградите не са проблем. Има ли го интересът, те ще бъдат построени.“ Така инж. Пламен Андреев, управител на строително-инвестиционната компания Планекс Холдинг, отговори на критиката, че в Бургас има дефицит на бизнес сгради от висок клас.

Той добави, че офисният сграден фонд може да е по-перспективен за града, тъй като е мултифункционален. „Индустриалните зони са много хубаво нещо, но какво правим, когато бизнесът се изнесе? Докато ИТ и аутсорсинг компаниите също биха могли да се преместят, използваният от тях сграден фонд с нищо няма да загрози града и ще може да приеме нови ползватели.“

Бургас е на подходящо място за бизнес от гледна точка на логистиката – излаз на море, железопътна и автомобилна връзка. Всичко това може да се разглежда като първо условие за инвестиране в региона и града.

Когато аутсорсинг компания си търси локация, тя гледа определени критерии, обясни Станимир Николов, председател на борда на директорите на Българска аутсорсинг асоциация (БАА) и изпълнителен директор на ЕПАМ Системс България. На първо място, разбира се, са кадрите. Важни са също инфраструктурата и условията на работа. „Индустрията има определени стандарти за условията на работа в офисите. Аутсорсингът е глобална индустрия, което означава, че не става дума само за локацията на офиса, но и за комуникациите. Важно е да има летище, тъй като голяма част от обмяна на информация става чрез хора, които пътуват в чужбина.“

Според Николов финансовият аспект, например нагласите, че извън столицата заплатите са по-ниски, от години не играе толкова голяма роля за аутсорсинг индустрията. „Бургас, поне на хартия, покрива всички базови предпоставки. Едно от притесненията, които имах, оглеждайки локации за офиси, е флуктуацията лятно време, свързана с туристическия бранш – сподели личния си опит Николов. “Оказва се, че младите хора търсят по-дългосрочна перспектива и този фактор не оказва особено влияние“, каза той в заключение.

Според представителите на бизнеса в залата това, което е необходимо на Бургас, е стратегия, в която да е ясна ролята на всеки – на бизнеса, строителните предприемачи, университетите. Амбициите на морския град предизвикаха сравнения с Пловдив и успеха на тамошната „Тракия икономическа зона“ (ТИЗ), както и интереса на големи аутсорсинг компании към града. Като добра практика бе посочена активността на тамошната местна власт, която директно търси контакт с компаниите. „Бъдете активни, не чакайте някой да дойде. Търсете вие бизнеса“, бе един от най-недвусмислените коментари от залата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X