Ит Лидери

Mastercard с наръчник за банкиране за непълнолетни

Computer World

Наръчник по банкиране и разплащателни продукти за непълнолетни представиха Child & Youth Finance International (CYFI) и Mastercard. Ръководството представя препоръчителни практики за доставчиците на финансови услуги, с които да разработят подходящи разплащателни продукти за непълнолетни, насърчавайки финансовата им отговорност и вземането на финансови решения. То включва и представяне на инструменти и механизми, които дават възможност за родителски контрол върху финансовата независимост на непълнолетните.

Според двете компании финансовото, дигиталното и половото приобщаване са основни елементи за изграждането на свят, в който всеки получава шанс да реализира потенциала си. Непълнолетните са основата на бъдещото общество и трябва да бъдат въведени във финансовия свят по отговорен начин. Според тях ръководството е в унисон с усилията на правителства, частният сектор и гражданското общество за изграждане на по-справедливо и интегрирано общество.

Наръчникът има за цел да помогне отговорните фактори, производителите на продукти и доставчиците на финансови услуги да разберат отговорностите, нуждите и рисковете, свързани с пазара. В допълнение към основната цел – създаване на безопасни и подходящи продукти за непълнолетни, той цели и насърчаване на диалога между родители и деца. По този начин както доставчиците на финансови услуги, така и родителите могат да напътстват младите за финансовото им включване, независимост и отговорност.


Mastercard с наръчник за банкиране за непълнолетни

© Computer World, Computerworld.bg

„Днешните деца са утрешните възрастни. Докато те растат, трябва да се погрижим да са напълно подготвени да участват във все по-дигитализиращата се икономика. Като гарантираме, че инструментите и продуктите, предназначени за тях, са подходящи за възрастта им, допринасяме за тяхната подготовка и сигурност“, споделя Ваня Манова, Мениджър на Mastercard за България и Македония.

Тъй като различните изисквания за функционалност и сигурност на финансовите продукти за непълнолетни варират, в зависимост от възрастта им, наръчникът е насочен главно към идеята младите сами да могат да управляват разплащателните си продукти и средства.

Наръчникът е създаден от Mastercard, Child & Youth Finance International (CYFI), ParentPay, nimbl и Mirador Digital, със съдействието на редица организации от финансовия сектор.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X