Ит Лидери

Представиха официално суперкомпютъра на София Тех Парк

Computer World

Александър Главчев

Лабораторията по високопроизводителни изчисления в София Тех Парк бе официално представена на събитие в лабораторния комплекс на парка. На него бе обявено, че ресурсите на суперкомпютъра, наречен NESTUM cluster (НЕСТУМ клъстер), който работи от юли 2016 г., са достъпни за нуждите на високотехнологичния бизнес у нас.

Разбира се, основните области, за които работи суперкомпютърът, са научни. По думите на проф. Ана Пройкова, ръководител на лабораторията, те включват материалознанието, медицината и др. Сред областите на приложение пък бяха откроени квантовата информатика (изучаване поведението на квантово-механични системи), нанотехнологиите, климатичното моделиране (кратко- и дългосрочни синоптични прогнози) и биофизиката.

„Стремежът е в някакъв момент да се научим да правим и бизнес приложения – посочи ръководителят на лабораторията. – Срокът, който си даваме, е около три години.“ По думите ѝ НЕСТУМ може да работи в области като ефективното използване енергийни ресурси, разработката на нови материали, да предсказва реакции към случайни явления и тяхното въздействие върху обществото и т.н.

Проф. Пройкова подчерта, че членовете на екипа, осигуряващ работата на суперкомпютъра, са специализирали и работили в центрове за високопроизводителни изчисления в Европа, като EPCC във Великобритания, CINECA и BSC в Испания, както и HLRS и WRTH в Германия.

PC архитектура

Три са основните цели на новата високопроизводителна инсталация, сподели д-р Стоян Писов, зам. ръководител на Лабораторията по високопроизводителни изчисления и гл. ас. в катедра „Атомна физика“ в Софийския университет. Това са предоставянето на изчислителни ресурси (клъсерът е втори по производителност у нас), използването му за образователни цели (университетски курсове и обучения за специализирана аудитория), както и за развойна дейност (интеграция, развиване и оптимизация на софтуер за паралелни изчисления).


Представиха официално суперкомпютъра на София Тех Парк

© Computer World, Computerworld.bg

В момента клъстерът НЕСТУМ в София Тех Парк представлява един шкаф, който е разположен в лабораторния комплекс. Създателите му не крият амбицията си да го разширяват занапред, така че сегашното му състояние вероятно може да се приеме като първа фаза от дългосрочното развитие на центъра.

По думите на д-р Писов машината е базирана на компактна хомогенна PC архитектура. „Неслучайно избрахме тази архитектура, тъй като такъв профилът на потребителите на високопроизводителни изчисления в България – обясни той. – Това са хора, които са свикнали да използват личните си компютри за такива пресмятания. За тях е много по-лесно и естествено да преминат към високопроизводителните изчисления, използвайки PC архитектура.“

Машината разполага с 24 изчислителни възела. Всеки от тях представлява двупроцесорен сървър Fujitsu Primergy RX2530 M1, оборудван с чипове Intel Xeon E5-2698v3 (с 16 ядра), 128 GB оперативна памет и 128 GB твърдотелен диск. Вътрешните комуникации са осигурени от Infiniband комутатор с 56 Gbps пропусквателна способност. Изчислителните възли работят заедно с 3,92 TB NAS решение за съхранение на данни. Доставчик на техниката е фирма Контракс.

НЕСТУМ разполага с общо 768 процесорни ядра, на всяко от които се падат по 4 GB оперативна памет (от общо 3 TB). Според Писов последният фактор е много добър показател, тъй като стандартните масивно-паралени компютри обикновено разполагат с под 1 GB на ядро. По думите му споменатото дотук означава, че на машината могат да вървят както масивно-паралелни програми, така и серийни приложения. Това е и една от причините да бъде избрана PC архитектурата.

Максималната теоретична производителност на инсталацията е 23 347 Gflops, а най-голямата реално измерена чрез Linpack тест – 19 001 Gflops. Според Писов паралелната ефективност на машината е 81%. Той сравни този показател разпространените хибридни архитектури, чиято ефективност обикновено е 65-67 на сто.

Следва: НЕСТУМ е действие


НЕСТУМ в действие

В края на представянето бяха демонстрирани резултати от работата на суперкомпютъра. Десислава Димова, която е част от екипа, осигуряващ работата му, и докторант в СУ, показа две визуализации. Първата бе на преминаване на бъкминстърфулерен (C60 – сферична молекула от 60 въглеродни атома) през пора във фосфолипиден бислой (клетъчна мембрана). Подобни изчисления могат да са полезни при изучаване възможностите на пренос на лекарствени вещества чрез C60, както и изучаване на токсичността на молекулата. Втората визуализация онагледи прилагането на електрично поле върху тънък тоуленов филм. В този случай се изследва механизмът на късане на филма – практика използвана в петролната индустрия.


Представиха официално суперкомпютъра на София Тех Парк

© Computer World, Computerworld.bg

Илиян Манафов, от Държавно предприятие Ръководство въздушно движение (ДП РДВ, BULATSA) пък описа как по-подробните (т.е. с по-висока резолюция) прогнози на времето помагат за намаляването на финансовите загуби и увеличаване на безопасността на самолетните полети.

Показана бе и симулация на запомнено от много столичани метеорологично събитие от лятото на 2014 г. когато силна градушка нанесе доста щети в града. По думите на д-р Стоян Писов моделът бил използван, за да се види дали машината би могла да предсказва твърди валежи. Интересно е да се отбележи, че НЕСТУМ може за 15 сек. да пресъздаде едночасовата метеорологична обстановка в страната с висока разделителна способност. Т.е. 24-часова прогноза може да бъде генерирана за около 6 мин.


Представиха официално суперкомпютъра на София Тех Парк

© Computer World, Computerworld.bg

На събитието присъстваха служебният министър на икономиката Теодор Седларски, новият изпълнителен директор на София Тех Парк, Асен Ненчев, както и Натанаил Стефанов, новият зам.-председател на съвета. На представянето не суперкомпютъра бяха още проф. Марин Христов председател на управителния съвет Сдружението за Научно изследователска и развойна дейност – една от двете организации, формиращи това, което е известно като София Тех Парк и ректор на ТУ-София, и проф. Николай Витанов, заместник-ректор по научно-изследователската и проектна дейност в СУ „Св. Климент Охридски“. Последният обяви лабораторията за „прекрасен пример за сътрудничеството между СУ и ТУ“ и изрази надежда то да се развива и занапред.

Видео, в което друг член на екипа, осигуряващ работата на супер компютъра представя НЕСТУМ:

 
© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X