Ит Лидери

Сирма Груп с 3,7 млн. лв. печалба за последното тримесечие на 2016 г.

Computer World

3,676 милиона лева печалба обяви Сирма Груп Холдинг за последното тримесечие на миналата 2016 г. От там допълват, че сумата е с 65,96% по-голяма спрямо аналогичния период на 2015 г., когато печалбата на компанията бе 2,215 милиона лева.

Общите приходи от продажби в консолидирания отчет на Сирма Груп нарастват до 40,436 милиона лева, или ръст от 27,30% в сравнение с приходите от продажба (31,764 милиона лева) за същия период година по-рано. От там обясняват, че увеличението се дължи както на привличането на нови, така и на ръста на продажбите към вече съществуващи клиенти.

Приходите от продажба на стоки бележат ръст от 14,71%, или 9,990 милиона лева към 31 декември 2016 г. в сравнение с 8,709 милиона лева същата дата на 2015 г. Успоредно с това ръстът от продажби на услуги нараства с 32,20% до 30,443 милиона лева спрями 23,028 милиона лева година по-рано.

Приходите от продажби в България нарастват със 27,13% от 19,117 милиона на 24,303 милиона лева. Следващият по ръст на продажбите пазар е този в Северна Америка, където те се увеличават от 6,331 милиона лева за четвъртото тримесечие на 2015-та до 7,826 милиона лева за същия период на миналата година. Т.е. ръстът е 23,61%.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X