Ит Лидери

Проекти на ИКТ бизнеса в сферата на образованието и на решаване на проблема с дефицита на кадри

Computer World

Пламен Цеков, член на УС на БАА:

По отношение на средното образование, членовете на Българската аутсорсинг асоциация (БАА) подкрепихме инициираната от Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) „Професия Програмист“. В сферата на висшето образование, БАА работи на управленско ниво с няколко университета, които са отворени към реформа и търсят начини да променят своите учебни програми. Самите компании-членове на БАА работят тясно с университетите за създаване на лаборатории, подпомагане с преподаватели от бизнеса, организиране на хакатони, състезания и стажантски практики.

Фокус за 2017г. ще бъде върху инициативите за изграждане на управленските умения на средно и високо ниво, тъй като това в момента е основната болка на компаниите в растежа. През 2016 г. в БАА започнахме разработката на магистърска програма за проектно управление в областта на услугите, която има фокус върху управление на клиентските взаимотношения и качеството в най-различни аспекти.

Стамен Кочков, председател на УС на БАСКОМ:

Активно си сътрудничим с МОН по реализирането на проекта „Професия приложен програмист“ и Националната програма „Обучение за ИТ кариера“.

В момента БАСКОМ е партньор и по проект eCF Council “e-CF Multistakeholder partnership driving ICT professional up-skilling and pick up of employability”. Проектът се финансира по Програма ERASMUS+ на ЕК. eCF Council стартира на 1 ноември 2015 г. и е с продължителност 36 месеца.

eCF Council има за цел формиране на транснационално партньорство между основните заинтересовани страни, отговорни за повишаване нивото на професионализма в ИТ сектора, в т.ч. работодатели, професионални асоциации, социални партньори, центрове за професионално обучение, висши учебни заведения, изследователски центрове, регулаторни органи, малки и средни предприятия от цяла Европа. Посоченото е в отговор на критичния дисбаланс между търсене и предлагане на ИКТ таланти, наблюдаван в Европа, както от гледна точка на предлагани обучения, така и при географската диспропорция между търсени компетентности и обявени свободни позиции.


Проекти на ИКТ бизнеса в сферата на образованието и на решаване на проблема с дефицита на кадри

© Computer World, Computerworld.bg

В продължение на три години, партньорите по проекта ще изградят eCF Алианс (eCF Alliance), устойчива мрежа от заинтересовани страни в сектора, с цел повишаване на ИКТ професионализма на европейско и международно ниво. Посоченото ще се постигне чрез конкретни споделени цели, инструменти и услуги за дигитални компетентности и повишаване нивото на ИКТ професионализма и ще се базира на обща референтна схема за професионална квалификация и сертификация, в съответствие с Европейската рамка за дигитални компетентности - еCF (European eCompetence Framework) и Европейска класификация на уменията/компетентностите, квалификациите и професиите / ИТ професии (ESCO IT occupation), осигурявайки прозрачност и взаимно съответствие.

Разработването на признати съвместни програми за професионално обучение в сферата на ИКТ и сертификати, базирани на новите стандарти за ИКТ компетентности eCF и ESCO IT occupations ще бъде първоначалната и конкретна цел на проекта eCF Council, около която впоследствие ще бъде изградена и самата мрежа от заинтересовани страни.

Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ:

През 2016 г. БАИТ продължи с изпълнението на инициативата на Европейската комисия eSkills for Jobs, която беше насочена към повишаване на електронните умения на младите хора с цел по-успешна професионална реализация и кариера в ИКТ сектора.

В рамките на инициативата събрахме в електронен каталог близо 40 ИТ частни образователни инициативи – курсове, обучения и др. Част от обученията са безплатни и са за абсолютно начинаещи, с интерес към високите технологии. В рамките на партньорство с Агенцията по заетостта, всички бюра по труда в страната започнаха да предоставят информация за наличните курсове. Основната ни цел беше трудовите посредници да насочват безработни младите хора, които не са завършили ИКТ специалности, но имат логическо мислене и са мотивирани да учат сериозно, към възможности за преквалификация и бъдеща реализация в ИКТ индустрията.


Проекти на ИКТ бизнеса в сферата на образованието и на решаване на проблема с дефицита на кадри

© Computer World, Computerworld.bg

Във връзка с разпространението на Каталога се появи необходимост от обучение на трудовите посредници и реализирахме пилотен тренинг за служители от бюрата по труда в София.

Радвам се, че усилията ни бяха оценени в международен план и доброто сътрудничество между БАИТ и Агенцията по заетостта беше отличено сред 16-те финалисти от 258 подадени кандидатури в конкурса на Европейската комисия European Digital Skills Awards.

Тази година ЕК не провежда нова eSkills кампания, но успехите на младите хора, които се обърнаха към нас и вече работят в сферата на ИКТ, са доказателство, че нашите усилия имат смисъл. Затова екипът на БАИТ продължава да поддържа платформата с актуална информация за ИТ курсове, обучения и събития в България, която може да бъде намерена на сайта eSkills For Future.

Проектът „Наградите на БАИТ“ продължава да дава публичност на постиженията в сферата на ИКТ и се утвърди като много престижен конкурс.

За 6-тото издание на Наградите, което цели да отличи най-добрите проекти на 2016г., направихме и някои промени в категориите и регламента на конкурса, които отразяват бързото развитие на ИКТ индустрията. Кандидатурите за поредна година нахвърлиха 100.

Развитието на ИКТ индустрията ни показа, че следва да отворим и нова категория – Интернет на нищата. Получихме 7 много интересни проекти и определено ще следим в следващите години как ще се развива това направление.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X