Ит Лидери

Ролпласт подобрява организацията и ефективността си чрез LEAN

Computer World

В края на 2014 г. в българския производител на прозорци, врати, щори и фасади стигат до решение за въвеждане на японската лийн (lean) Програма 20 Keys (20 Kлюча). То идва, след като бързото развитие на компанията и излизането на международните пазари обаче нуждата от организация на производствените процеси на следващо ниво, което да направи  Ролпласт още по-конкурентоспособни. Изпълнител на проекта е консултанстката фирма Некст Консулт (Next Consult).

Програмата обхваща 20 ключови аспекта в дейността на компанията и дефинира практики за постигане на световно ниво с три основни цели:

  • Производство с по-малко грешки, по-малко преработка, по-високо качество на продукцията
  • Намаляване на времето от получаване на клиентска поръчка до доставка
  • Постигане на ефикасност – по-малко загуби на ресурси и време.

Голямата гордост на Ролпласт е новата линия за производство на дървени прозорци. С навлизането на тенденцията за ползване на естествени материали, в българския производител са убедени, че пазарите в Западна Европа ще приемат отлично новия им продукт заради отличното качество, добрите цени и бързите срокове на доставка.

Ролпласт разполага с широка търговска мрежа в цялата страна, съставена от 52 собствени и 98 франчайз търговски обекти и поддържа 29 склада на едро в България, 5 в Македония и 14 в Сърбия. Общият брой служители, които работят в компанията е 500, а годишният оборот надхвърля 45 млн. лв.

„Винаги сме си мислили, че сме контролирали качеството, но се оказа, че има какво да се подобри – споделя Христина Масларова, мениджър производство PVC прозорци в Ролпласт. – Трябваше да изградим точни параметри, в които винаги да влизаме. Направихме чек листи в различните производства, които всяка смяна трябва да проверява. Преди излизането на готовия продукт организирахме също проверка. Дори започнахме да мислим за т.нар. „пока-йоке“-решения, които могат да предотвратят евентуална грешка. Засилихме мерките за качеството, свързани с европейските изисквания. Направихме оценка на всяко действие и на практика между звената вече има приемственост. Рекламациите намаляха осезаемо. Оценката на нашите клиенти за съответните производства също бележи ръст – следим четири показателя - точност, бързина, качество и комуникация, които в началото бяха със средна оценка от 3,80, а към настоящият момент е 4,00.“

Японската методология 20 Ключа, за която Некст Консулт е сертифицирана за България от нейните създатели от PPORF Development Institute – Япония, е внедрена успешно в над 700 компании в целия свят в различни индустрии, култури и икономически условия. Тя се фокусира върху прилагането на Кайзен идеологията за трансформация на фирмената култура от най-ниското до най-високото ниво в йерархията и създаването на екип от силно мотивирани и добре обучени служители, и добра управленска структура, които биха генерирали достатъчни ползи за компанията и нейните клиенти.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X