Ит Лидери

ИТ образование и индустрия в Благоевград и Свищов стимулирани от ПЧП

Computer World

Две инициативи в сферата на публично-частното партньорство (ПЧП) в Благоевград и Свищов са в активна фаза на изпълнение. Те имат амбицията да развиват ИТ образованието, да повишават експеризата и уменията на студентите от ИТ специалностите и да развиват ИТ индустрията в двата региона, съобщиха от Клъстер "Информационни и комуникационни технологии - област Благоевград". Целта на новосформираният клъстер "Информационни и комуникационни технологии - област Благоевград" и на новоизградения Център за компетентност по мехатронни системи за безопасност на жизнената дейност в Свищов е да се създават устойчиви взаимоотношения между бизнеса и научните организации, които да допринесат за развитието на сектора и утвърждаването му като структуроопределящ за българската икономика. Организациите са привлекли за партньор „Прайм Холдинг“ - компания, фокусирана върху софтуерен развой и аутсорсинг услуги.

Две инициативи в сферата на публично-частното партньорство (ПЧП) в Благоевград и Свищов са в активна фаза на изпълнениеНовосформираният клъстер "Информационни и комуникационни технологии - област Благоевград", учреден в края 2016 г., ще насърчава и подпомага образованието по софтуерни специалности и ще търси начини чрез публично-частни партньорства да обвързва образованието с конкретни потребности на сектора. Улесняването на компании от бранша да разширяват своята дейност и да откриват офиси, развойни и обучителни центрове на територията на община Благоевград, също е приоритет на клъстера. Инициатори на сдружението са Община Благоевград, Институт по математика и информатика при БАН, Югозападен университет, Институт по изкуствен интелект при Националната академия на науките на Украйна, както и компании от частния сектор.

Само месец след своето учредяване, към клъстера се присъединиха нови пълноправни членове, сред които една от най-големите български холдингови структури в ИТ сектора - „Прайм холдинг“. Компанията има представителни офиси в Пловдив, София, Благоевград, Варна, Велико Търново, Свищов и Ниш, Сърбия и е работодател на близо 300 служители. Холдингът е инициатор на образователни програми по софтуерно инженерство, реализирани в различни университети от страната и е регистриран в МОН като обучителна организация за студентски практики.

„Компанията ни има капацитет и експертиза да допринесе за адаптиране на образованието към нуждите и изискванията на сектора. Отделяме много време, средства и научен капацитет, за да може студентите да се обучават по интересни образователни програми, които да им осигуряват практическия опит и познанията, необходими да се реализират в този силно конкурентен бранш“, изтъква Димитър Начков, изпълнителен директор на „Прайм холдинг“.

Насърчаване на връзката „наука-бизнес“ в сектора е основна задача и на новоизградения Център за компетентност по мехатронни системи за безопасност на жизнената дейност в Свищов, към който холдингът също се присъединява като асоцииран партньор. Центърът се създава с цел осигуряване на подкрепа за изграждането, модернизирането и дейността на високотехнологични научни комплекси, в които научните изследвания, технологичното развитие и иновациите са интегрирани, в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики. Процедурата по изграждането на Центъра се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X