Ит Лидери

В ЕС обсъждат правата на роботите

Computer World

Рано или късно роботите, управляващи автомобили, ще се сдобият със „електронна самоличност“, но преди това машините трябва да разполагат с възможности да бъдат изключвани в екстрени ситуации, гласят препоръки на Европейския парламент. Комитетът по юридическите въпроси на ЕП иска от Европейската комисия поеме инициативата да създаде закони, които да регулират етичните въпроси и отговорността на роботите, в това число при определяне на виновни в случаи на пътнотранспортни произшествия.

Електронната персонализация на все по-сложните автономни машини ще позволи решаване на някои въпроси, свързани с отговорността. Определянето на права обаче не е най-належащата задача. Първо трябва да бъде изработена схема за задължително застраховане, така че пострадалите от ПТП на територията на Европа да могат да разчитат на компенсации.

Според на Европарламента е наложително създаването на специална агенция, която да създава препоръки по технически, етични и нормативни въпроси, свързани с роботизацията. Планира се разработване и на доброволен етичен кодекс както за онези, които проектират умни машини, така и за използващите ги. Той трябва да предвижда функция за изключване на роботите, до която да може да се прибягва в критични ситуации.

„Трябва спешно да създадем надеждни европейски правни рамки“, заяви Мади Делво, докладчик на юридическия комитет към ЕП.

Според евродепутатите спешното приемане на такива закони е продиктувани не толкова заради потенциалната опасност от изпускане на роботите изпод контрол, колкото от факта, че ако ЕС не прояви инициатива пръв, то ще се наложи да се придържа към правила, установени от други.

Интересно е да се отбележи, че Европейската комисия ще трябва да разгледа и въпроси, свързани с данъците. Ако роботите получат права, подобни на гражданите на ЕС, то това ще неизбежно следствие.

Гласуването на предложенията на юридическия комитет ще се състои през февруари, но дори да бъдат приети ЕК не е задължена да започне да ги изпълнява.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X