Ит Лидери

Balkan Services внедри QlikView в родния производител на бойлери Tesy

Computer World

BI (Business Intelligence) система вече подпомага вземането на управленски решения в българския производител на електрически бойлери и отоплителни уреди за дома Tesy. Използваният софтуер е QlikView, а внедрител е консултантската компания Balkan Services.

Според Tesy BI приложението съкращава намалява времето за изработване на справки и анализи в компанията и се осигурява възможност за графично визуализиране на информацията, с цел по-лесно представяне и възприемане. Системата предоставя информация, консолидирана от множество източници, като позволява бързо и прецизно да се правят сравнения на данни с отминали периоди и осигурява гъвкав апарат за създаване на т.нар. ad-hock анализи.

Преди внедряването на QlikView, справките и анализите, необходими на мениджмънта са се изготвяли посредством извличане на данни от Data Warehouse системата SAP BW в Excel. Едва след ръчна обработка от страна на ключови хора в компанията данните са били изпращани до крайните потребители (мениджмънт, финансов отдел, търговски отдел и др.).

След реализирането на проекта, нужните справки са налични всяка сутрин преди началото на работния ден. Предоставена е и допълнителна възможност за изготвяне на анализи в реално време.

По думите на Бюлент Юсмен, ИТ мениджър на Tesy, в рамките на проекта е било изградено тристранно партньорство между българския производител, екипа на Balkan Services и внедрителя на Data Warehouse системата.

Tesy е част от Фикосота холдинг, и има пет завода – три в Шумен и два в Смядово. Компанията е най-големият български и водещ европейки производител на електрически бойлери, бойлери с индиректно нагряване и отоплителни уреди за дома. Реализира своята продукция в повече от 50 страни на 4 континента.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X