Ит Лидери

Онтотекст обяви увеличение на капитала и програма за партньорства

Computer World

Решение за увеличение на капитала на Онтотекст АД са взели акционерите в дружеството. Сирма Груп Холдинг (част от който е Онтотекст) ще инвестира 977 хиляди лева, като придобие нови 843 030 броя акции с номинална стойност от 1 лв. при емисионна стойност 1,16 лв.

Очакванията са инвестицията да помогне на българския разрабочтик на семантични технологии да реализира с ускорени темпове плановете си за продуктово развитие, позициониране и маркетинг. Предвижда се доразвиване на продуктовото портфолио, което да направи по-лесна работата с технологиите на Онтотекст, както и изграждането на решения на тяхна база. Тази стратегия ще се реализира чрез конкретни мерки в няколко направления.

На първо място, ще бъде обогатена технологичната еко-система (т.н. tooling) на базата данни GraphDB и другите продукти на компанията, което ще позволи по-лесна работа на разработчици и администратори. Специални усилия ще бъдат насочени за улесняване и ускоряване на първончавалното трансформиране и зареждане на данни.

Второто направление цели предлагането на завършени решения, където софтуерът е допълнен от данни и от услуги за поддръжка и актуализация, включително така наречните управлявани услуги. Онтотекст ще предлага на клиентите си информационни архитектури за мастър данни (master data), които комбинират отворени данни и платени източници на информация за хора, организации и места. По този от компанията предвиждат двукратно намаляване на времето и цената за реализация на решения за семантичен анализ на бизнес информация. Очаква се също така клиентът да бъде освободен от необходимостта да ангажира поддържащ персонал със специфична квалификация.

Във връзка с новата стратегия на компанията, Онтотекст започва и развиване на стратегически партньорства, както и привличане на стратегически инвеститор. Разработчикът ще развива взаимоотношения с глобални лидери в няколко сектора свързани с приложението на семантични технологии в големи организации: системи за упраление на данни, системи за документооборот, доставчици на данни, на новини и на друга бизнес, финансова и инвестиционна информация.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X