Ит Лидери

Давос: Изкуственият интелект трябва да допълня, а не да заменя хората

Computer World

Възгледите си по отношение на ролята на изкуствения интелект изложиха Джини Ромети, директор на IBM, и Сатя Надела, директор на Microsoft, по време на дискусия в рамките на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Това стана няколко часа след като Ромети разказа за трите основни принципа, към които се придържа IBM при разработката на когнитивни.

Макар и не толкова драматични и експресивни, в сравнение с трите закона за роботехниката на фантаста Айзък Азимов, принципите на IBM са все така призвани да предотвратят потенциални вреди от предстоящото широко проникване на изкуствен интелект в технологиите.

На първо място трябва да се разбира предназначението на тези технологии. За IBM не трябва да става въпрос за избор между човек и машина. „Нашата цел е в това да се допълва и обслужва всичко онова, което правят хората – заяви Ромети. – Следващата стъпка е прозрачност. Разкажете на онези, които използват системата, че имат взаимоотношения с изкуствен интелект. Разкажете им, че системата се самообучава. Обучават ли се експерти? Какви данни се използват при тези процеси? Хората трябва да съхранят контрола си над такива системи.“

Третият принцип се състои в това, че на човек ще са му необходими нови навици за работа с когнитивни технологии.

„Вероятността, че някои работни места ще изчезнат действително съществува – признава Ромети. – Но повечето от нас ще продължат напред, работейки с тези системи. И такива компании, като IBM, трябва да подсигурят не само обучението на изкуствения интелект, но и това на хората. За да се успее в такава среда не са задължителни някакви изключителни способности. Бизнесът трябва да поддържа връзки с учебните заведения. Дайте им учебен план, необходим за вашата компания, дайте им съответните насоки и можете да сте уверени, че завършващите ще знаят това, което им трябва, за да ги вземете на работа.“

Към аналогична гледна точка се придържа и от Microsoft. „Именно от нас зависи дали изкуственият интелект ще допълва ефективно възможностите, присъщи на хората“, посочи той.

Междувременно въпросът за отговорността на човека в тази сфера остава отворен, като досега. „Това е една от най-трудните задачи, които стоят пред нас – призна Сатя Надела. – Как можете да отговаряте за алгоритми по взимане на решения, ако тези алгоритми не се пишат от вас, а се формират на базата на обучения?“

Главният изпълнителен директор на Microsoft е съгласен, че е необходима прозрачност. Според него в противен случай ще са необходими своеобразни „черни кутии“. Тук обаче стоя въпроси като: От какви закони и етични норми се управляват тези „черни кутии“? Или: Кой носи отговорност?

По думите на Ромети върху тях трябва да работи цялата ИТ общност.

„Нашата отговорност като ръководители, внедряващи тези технологии, се състои в това да осигуряваме тяхното безопасно разпространение – подчерта тя. – Програмата „Partnership on AI“ е един от примерите за това как ИТ отрасълът поема ролята на лидер.“

„Partnership on AI“ (или „Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society“ – „Партньорство за изкуствен интелект, в полза на хората и обществото“) е технологичен консорциум за създаване на добри практики в областта на изкуствения интелект и запознаване не обществото с тези технологии. Той бе основан от Amazon, Facebook, Google и IBM в края на септември 2016 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X