Ит Лидери

Progress обяви нова стратегия и глобално преструктуриране

Computer World

Констанца Кадънкова

На 16 януари 2017 г. щатската технологична компания Progress, която придоби българската софтуерна фирма Telerik в края на 2014 г. и базираната в България компания OneBit Software в средата на 2016 г., обяви резултатите за четвъртото си фискално тримесечие, както и за цялата си фискална година, която приключи на 30 ноември 2016 г. Организацията обяви глобални приходи в размер на $117,7 милиона за последното тримесечие в сравнение с $112,7 милиона за същия период на предходната година.

Загубите от операции възлизат на $62,4 милиона в сравнение с приходите от операции в размер на $20,1 милиона за същото тримесечие на миналата година.

Чистата загуба е $73,8 милиона спрямо $9,5 милиона за същия показател през аналогичното тримесечие година по-рано.

За фискалната 2016 година на GAAP основа постъпленията на Progress са достигнали $405,3 милиона спрямо $377,6 милиона за фискалната 2015 г., а приходите на не GAAP база за фиксалната 2016 г. са били $407,4 млн. спрямо $412,4 млн. за предходната година.

Progress обяви и нов стратегически план, акцентиращ върху нова продуктова стратегия и оперативен подход с цел по-силен фокус върху областите с потенциал за по-ефективно генериране на приходи.

Една от ключовите промени предвижда Progress да остане посветен на обмислени инвестиции, ефективна работа и осигуряване на рентабилност.

С въвеждането на новата продуктова стратегия, Progress ще преустанови инвестициите си в продукта си Digital Factory и ще пренасочи ресурсите си в съответствие с основния си оперативен подход.

В средата на миналата година от Telerik съобщиха, че името на компанията вече ще бъде Progress, както и че работи над пускането на пазара на първия съвместен продукт на двете организации, който беше именно платформата Digital Factory.

На този етап, Progress ще провежда преструктуриране, което включва консолидиране на физически активи, въвеждане на опростена организационна структура и намаляване на маркетинговите и другите външни разходи. Progress възнамерява и да съкрати работната си ръка с приблизително 450 служители, което е около 20% от заетите в организацията. Първите съкращения ще започнат през първото тримесечие на фискалната 2017 г. и трябва да бъдат приключени до края на второто тримесечие на фискалната 2017 г., в съответствие с местното законодателство и консултации. След инвестициите в новата продуктова стратегия, Progress очаква да понижи чистите си годишни разходи приблизително с $20 милиона до края на фискалната 2017 г.

Фарис СуайсОбявеното преструктуриране засегна всички дивизии и офиси на глобално ниво, включително и в България. Засегнатите служители в България получиха значително обезщетение в зависимост от стажа си в компанията. В допълнение на това получиха и предварително личните си бонуси за фискалната 2016 г., удължено здравно осигуряване до края на февруари и достъп до т.нар. „Програма за помощ на служители“ до края на април. Всички засегнати служители, които имат деца, могат да ползват услугите на Детския център на компанията до края на май месец.

Както досега, офисът ни в България и служителите ни в региона продължават да играят ключова роля за бизнеса. Имаме екип от добри софтуерни инженери и много ресурси, с които ще работим по нови и иновативни начини за развитието на портфолиото ни, както и по проучването на нови възможности. Оттук нататък в ядрото на нашата стратегия ще бъдат продукти като Kendo UI и NativeScript, които се разработват в България. Затова офисът ни в страната ще продължи да работи по ключови проекти от нашата стратегия.

В допълнение, в София имаме много силни и способни мениджъри, които ще продължат да играят важна роля в компанията, работейки рамо до рамо с висшия мениджмънт на Progress, като по този начин нашите служители в България ще бъдат представени в ръководството на компанията“, коментира Фарис Суайс, генерален директор, DevTools и Telerik Platform в Progress.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X