Ит Лидери

Facebook готви новинарска реформа

Computer World

През последните месеци се изговори много критика около ролята на Facebook при разпространението на новини. Миналата седмица компанията анонсира пакет от инициативи за подобряване на взаимодействията си с журналисти и средствата за масова информация.

Новият Facebook Journalism Project се състои от три основни компонента. На първо място компанията разработва нови функции, чиято цел е да помагат на издателите да използват по-ефективно социалната платформа за разпространение на материали и развитие на бизнеса си.

Второ, Facebook работи над създаването на нови инструменти, които да помагат на журналисти да качват свои материали в социалната мрежа и да разбират по-добре нейните възможности. И, трето, компанията възнамерява да пресича разпространението на лъжлива информация и да разяснява на потребителите кои материали заслужават доверие.

Инициативите са призвани да помогнат на Facebook да се справи с увеличаващата се критика по отношение на слабия контрол при разпространението на новини. Едно от ключовите обещания е, че при реализацията на проекта социалната мрежа ще да поддържа контакти с журналисти, без да им налага каквото и да е.

Промените са планирани след преговори за ролята на Facebook в новинарската екосистема. В момента компанията предлага платформата си за разпространение на информация, без да поема отговорност за качваното там съдържание. Новите инициативи са признание, че част от отговорностите в тази насока са и нейни.

Много хора свързват проекта с отправените по адрес на социалната мрежа критики заради недостоверни публикации по време на изборите в САЩ. Реализацията му обаче е започнала още преди тях.

За укрепване на сътрудничеството си с журналисти компанията възнамерява да анализира отзивите от страна на издателите. За тази година вече са планирани обсъждания на продукти и срещи с издатели от САЩ и Европа, които трябва да помогнат на Facebook при работата си със средствата за масова информация и отделните журналисти.

„Проявяваме особен интерес към разпространението на местни новини – подчертава Фиджи Симо, продуктов директор във социалната мрежа. – Въпреки че инициативите са в съвсем ранен стадий Facebook е заинтересована от сътрудничество с издатели и журналисти, което би помогнало при разпространението на съдържание сред локални потребителски общества.“

Обявена е съвместна разработка, заедно с редица издания, на нова функция, позволяваща обединяване на няколко материала във формата Instant Articles в една публикация. Заедно с немското издателство Bild компанията възнамерява да интегрира в Instant Articles пробен абонамент, който да позволи на издателите да увеличават доходите си от разпространението на материали в социалната мрежа.

Платформата за медиен мониторинг CrowdTangle, която Facebook придоби през ноември, ще може да се използва свободно. Преди тази услуга изискваше платен абонамент и се използваше от издатели като Vox Media (The Verge, Polygon, Vox и др) и NPR (National Public Radio) в САЩ.

За борба с разпространението на недостоверни новини компанията пуска социални реклами, които трябва да помогнат на потребителите да бъдат по-информирани. Дългосрочните цели предполагат поддръжка на организации, повишаващи новинарската грамотност на потребителите на Facebook, като се разглежда и предоставяне на финансови грантове.

Наред с това борбата срещу разпространението на лъжливи материали предполага сътрудничество с организации, които ще осъществяват бърза проверка на новините във Facebook.

Въпреки че тези промени биха могли да помогнат за разсейване на опасенията за връзки на социалната мрежа с недобросъвестни журналисти, те не решават основния проблем. Днес Facebook е един от най-големите източници на световни новини, разполагащ с милиони активни потребители.

С помощта на своята платформа компанията управлява информационни потоци и може да променя подаването на данни по свое усмотрение. Миналата година например бе обявено, че броят новини в получаваното от потребителите съдържание ще бъда намален, като и формиране на рейтинг на основа на публични оценки.

Само една промяна в алгоритъма може да окаже много по-голямо влияние върху състоянието на новините във Facebook, отколкото всички останали инициативи. Резултатите от всичко това ще се видят в последствие.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X