Ит Лидери

Gartner очаква 2,7% ръст на световния ИТ пазар през 2017 г.

Computer World

Световните продажби на ИТ продуктите и услугите ще достигнат 3,5 трлн. долара през настоящата, което ще е с 2,7% повече от 2016-та, прогнозира Gartner. Редно е да се отбележи обаче, че преди анализаторите публикуваха очаквания за 2,9% ръст. През 2017 г., благодарение на редица нови технологии, като облачните изчисления, блокчейн (стояща зад криптовалутите), цифровия бизнес и изкуствения интелект, от компанията предвиждаха подем, но неувереността в световната политическа обстановка води до отлагане на инвестиции в редица сектори.

Продажбите на устройства (персонални компютри, таблети, ултрамобилни компютри и смартфони) ще остане на нивото от 2016 г. - 589 млрд. долара. През 2018 г. се очаква ръст благодарение на започващия нов цикъл на обновяване персоналните компютри, както и увеличените функционалности и достъпност на ултрамобилните продукти.

ИТ услугите се очаква да отбележат 4,2% ръст през започващата година. Стимул в тази насока ще бъдат инвестициите в цифров бизнес, интелектуалната автоматизация, както и оптимизацията и обновяването на настоящите предложения на пазара. Анализаторите обаче подчертават, че клиентите ще са предпазливи поради икономически проблеми.

Темповете на ръст в различните пазарни сегменти ще контрастират повече отколкото преди, отбелязват още от Gartner. Продажбите на сървъри например се очаква да нараснат с 5,6%, благодарение на разширяващите се облачни центрове за данни на големи доставчици като Microsoft, Google, Amazon и др.

Световен ИТ пазар


Продажби през 2016 г. ($ млрд.) Ръст през 2016 г. (%) Продажби през 2017 г. ($ млрд.)* Ръст през 2017 г. (%)* Продажби през 2018 г. ($ млрд.)* Ръст през 2018 г. (%)*
Центрове за обработка на данни 170 -0,6 175 2,6 176 1,0
Персонални устройства от корпоративен клас 333 5,9 355 6,8 380 7,0
Устройства 588 -8,9 589 0,1 589 0,0
ИТ услуги 899 3,9 938 4,2 981 4,7
Услуги за свързаност 1384 -1,0 1408 1,7 1426 1,3
Общо 3375 -0,6 3464 2,7 3553 2,6

Забележка: * - прогноза

Източник: Gartner, януари 2017 г.

Объем продаж (млрд долл.), 2016 Рост (%), 2016 Объем продаж (млрд долл.), 2017* Рост (%), 2017* Объем продаж (млрд долл.), 2018* Рост (%), 2018*
Центры обработки данных 170 -0,6 175 2,6 176 1,0
ПО корпоративного назначения 333 5,9 355 6,8 380 7,0
Устройства 588 -8,9 589 0,1 589 0,0
ИТ-услуги 899 3,9 938 4,2 981 4,7
Услуги связи 1384 -1,0 1408 1,7 1426 1,3
Всего 3375 -0,6 3464 2,7 3553 2,6

Примечание: * - прогноз.

Источник: Gartner, январь 2017.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X