Ит Лидери

СофтСърв България със сертификат за инвестиция клас А

Computer World

Сертификат за инвестиция клас „А“ по ЗНИ получи „СофтСърв България“ ЕООД (SoftServe), доставчик на услуги в областта на информационните технологии и в представянето на комплексни анализи в областта на информатизацията по внедряване и пускане на пазара на софтуер. Основният фокус ще бъде комплексен анализ при разработката на софтуер в съвременните софтуерни технологии. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, за периода на инвестицията, възлиза на 1 281 000 лева, като в резултат от него ще бъдат открити 180 нови работни места, съобщиха от Министерството на икономиката.

Андон Симеонов, вицепрезидент и регионален мениджър за България на SoftServe, прие сертификата от заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева.

„През 2016 г. по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са сертифицирани 24 проекта на обща стойност над 385 млн. лв., като те имат потенциал да разкрият над 4700 нови работни места“. Това заяви заместник-министърът на икономиката Даниела Везиева, която връчи четири сертификата за инвестиция по ЗНИ, на официална церемония в Министерство на икономиката днес. На церемонията присъства и изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев.

Зам-министър Везиева изтъкна, че повечето от сертифицираните проекти през 2016 г. предвиждат разширяването на съществуващата дейност на вече утвърдени български и международни компании в страната, което показва доверието на инвеститорите в предвидимостта на бизнес и инвестиционната среда в България. „Още 23 проекта са в процес на сертифициране от БАИ, на обща стойност над 433 млн. лв., като очакваме те да осигурят заетост на над 5500 души“, каза още Везиева.

Заместник–министърът на икономиката връчи три сертификата за инвестиция клас „А“ - на „СофтСърв България“ ЕООД, на „Теклас-България“ ЕАД, на „Тубис България“ ЕООД, както и един сертификат за инвестиция клас „Б“ на „Селино” ЕООД. Везиева посочи, че насърчителни мерки, от които ще се възползват инвеститорите, са свързани със съкратени срокове за административно обслужване  и индивидуално административно обслужване, необходимо за осъществяване на инвестиционния проект по чл. 22 от ЗНИ, както и за частично възстановяване на задължителни осигурителни вноски за новоназначени работници и служители.

Проектът на „Теклас-България“ ЕАД, който получи сертификат за инвестиция клас „А“ е за „Изграждане на Център за Развойна и Изследователска Дейност и Завод № 4 за увеличаване на производствения капацитет за производство на каучукови съединения и пластмасови тръби за автомобилната промишленост.” Проектът ще се реализира в гр. Кърджали, като до момента компанията е изградила три завода, оборудвани с модерни машини и производствени линии, и складови бази. Размерът на инвестицията възлиза на 13 470 000 лв. В периода на осъществяване на инвестиционния проект и като резултат от него ще бъдат разкрити над 450 нови работни места. Георги Георгиев - пълномощник на изпълнителния директор на „Теклас-България“ ЕАД посочи, че до момента компанията осигурява работа на 1900 работници и е един от най-големите доставчици на  каучукови съединения и пластмасови тръби за автомобилната промишленост на европейския и световен пазар за компании като Дженерал Моторс Груп, Фолксваген Груп и Даймлер Мерцедес.

Вторият проект, който получи сертификат клас „А“ е на „Тубис България“ ЕООД, част от „TUBIS AG“ - Германия за проекта „Завод за производство на масло от полимери чрез студена каталитична конверсия и център за научно-развойна дейност“. Проектът ще се реализира в с. Победа, община Долна Митрополия, а размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, за периода на инвестицията възлиза на 6 825 000 лева. „Изграждането на завод за производство на масло от полимери чрез студена каталитична конверсия и център за научно-развойна дейност чрез използване на студена каталитична конверсия за деполимеризация на остатъчни полимерни вещества K3 ще има водеща роля и в оптимизирането на процеса на третиране на пластмасови отпадъци чрез паралелно извършване на научно-изследователска дейност, която ще се осъществява върху нова инсталация за преработка на пластмасовите отпадъци“, това заяви при получаването на сертификата  г-н Хенри Балцер управител на „Тубис България" ЕООД.

Проектът, който получи сертификат клас „Б“ е на „Селино” ЕООД за инвестиционния проект „Офис площи, предоставящи комбинирани спомагателни и административни офис дейности на наемателите в бизнес център „Бургас Бизнес Пойнт”. Размерът на инвестицията, като обща стойност на материални и нематериални активи, за периода на инвестицията възлиза на 2 350 000 лв, като в процесът на реализирането на проекта ще бъдат открити 10 нови работни места.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X