Ит Лидери

Facebook ще маркира новини, считани за фалшиви

Computer World

Социалната мрежа Facebook възнамерява да се бори с проблема с фалшивите новини чрез т.нар. краудсорсинг. Потребители ще могат по свое усмотрение да маркират статии, които по тяхно мнение са основани на невярна информация. Отбелязаните материали ще се проверяват от независими организации, специализирани в проверката на факти, обясняват от Facebook.

Такива организации са например Snopes, PolitiFact, The Associated Press, FactCheck.org и ABC News. Всички те са поели ангажимент да съблюдават етичен кодекс, разработен от американския некомерсиален център за обучение на журналисти Poynter Institute.

Ако специалистите преценят, че дадената новина наистина е невярна, то тя ще бъде маркирана като такава в информационния поток в социалната мрежа, като ще е налице и препратка към мнението на проверяващата организация. Освен това при опит за споделяна на публикацията потребителят ще бъде предупреждаван за това, че „независима организация оспорва нейната коректност“. Той ще има свободата да го игнорира.

Предприеманите от Facebook стъпки няма как да се приемат еднозначно. От една страна обществеността поддържа борбата с информационните фалшификати, но от друга страна е лесно да се предвидят и опасения от използване на този инструмент с цел нелоялна конкуренция или дори цензура.

По-сериозен е проблемът свързан със затворените общества, където може да се обменя всякаква информация без контрол. През 2016 г. Facebook увеличи приоритета на съдържанието, обменяно между приятели и членове на общества. Последствията от това бяха две. На първо място намалиха възможностите за реклама, тъй като потребителите рядко си обменят платено съдържание. Освен това аудиторията на социалната мрежа се оказа още по-разделена на отделни „групи от мнения“, в които фалшиви новини могат да се разпространяват свободно, формирайки групи от хора, вярващи в тях. Това явление всъщност е доста по-опасно от масовите опити за заблуда, които са много по-лесни за разкриване.

Редно е да се отбележи, че проблемите с липсата на контрол върху съдържанието не представляват проблем за бизнеса на Facebook. Това е закономерен етап от развитието на социалните мрежи, които така или иначе никога не са били разглеждани като сериозни източници на информация.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X