Ит Лидери

Фалшивите стоки ощетяват България със 748 млн. лв. годишно

Владимир Владков

Наличието на фалшифицирани стоки на пазара в 9 сектора ежегодно носи загуби в размер на повече от 94 млрд. лева, или 7,4 % от всички продажби. Наред с това всяка година се реализират допълнителни загуби в размер на 69 млрд. лева за цялата икономика на ЕС в резултат на непреките последици от фалшифицирането и пиратството в тези сектори, тъй като производителите купуват по-малко стоки и услуги от доставчиците, а това причинява верижни последици в други области. Това сочи анализът на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) след редица проучвания.

Деветте засегнати сектора са козметични продукти и продукти за лична хигиена, облекло, обувки и аксесоари, спортни стоки, играчки и игри, бижута и часовници, ръчни чанти, музикални записи, спиртни напитки и вино, фармацевтични продукти. Анализът е изготвен от Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост, създадена през 2009 г. в подкрепа на защитата и прилагането на правата върху интелектуалната собственост и в помощ на борбата срещу нарастващата заплаха от нарушения на правата върху нея в Европа.

„Нереализирани продажби се изразяват в почти 500 000 работни места, които са пряко изгубени или не са разкрити във всички посочени сектори в ЕС, тъй като законните производители, а в някои случаи и дистрибуторите на съответните продукти наемат по-малко работници, отколкото биха наели при липса на фалшифициране и пиратство“, добавят от агенцията. Оттам изчисляват, че верижният ефект от фалшифицираните стоки върху други сектори води до още 290 000 загубени работни места в други сегменти от икономиката на ЕС.

Проучванията са проведени между март 2015 г. и септември 2016 г. от EUIPO, като целта е била събиране на по-пълна информация за икономическата цена на фалшифицирането и пиратството в ЕС.

Според проучванията фалшифицираните продукти оказват негативен ефект и върху публичните финанси, като общите годишни загуби на държавни приходи, произтичащи от фалшифицирането и пиратството в посочени 9 сектора, се оценяват на 28 млрд. лв., включително несъбран данък върху доходите, ДДС и акцизи.

„Ситуацията варира в отделните държави членки, но цялостната картина, която се очертава въз основа на резултатите от поредицата проучвания, е много ясна: фалшифицирането и пиратството оказват отрицателно въздействие върху икономиката на ЕС и нейния капацитет за създаване на работни места“, коментира изпълнителният директор на EUIPO Антонио Кампинос.

За България годишните загуби в резултат на фалшифициране на продукти възлизат на повече от 748 млн. лева, като преките загуби в разглежданите сектори са над 624 млн. лв., или 16,8 % от продажбите в тези сектори. По отношение пазара на труда оценките сочат 23 400 изгубени работни места, от които 20 100 работни места са пряко изгубени в разглежданите сектори.

„България е страната, която е относително най-тежко засегната от загубите на продажби в резултат на фалшифициране (стойността на този показател за страната надхвърля повече от двойно средната за ЕС) и се нарежда на четвърто място по броя на изгубените работни места, коментират от EUIPO. - Продажбите на лекарства са най-тежко засегнатият сектор в сравнение със средните стойности за ЕС, като изгубените продажби в сектора възлизат на 17,6 % от законните продажби, стойност, която надхвърля четирикратно средната за ЕС. В абсолютно изражение производството на фармацевтични продукти е секторът с най-големи нереализирани продажби поради фалшифициране в страната, като на този сектор се падат половината от нереализираните продажби във всички разглеждани сектори. Производството на вино и спиртни напитки е най-тежко засегнатият сектор в сравнение със средните стойности за ЕС по отношение на изгубените работни места и се нарежда на трето място с повече от 10% от общия брой изгубени работни места в ЕС в резултат на фалшифицирането на продукти в този сектор на територията на България“, добавят от агенцията.

Очаква се проучванията да обхванат икономическите последствия от фалшифицирането и пиратството и други сектори като производството на смартфони и пестициди.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X