Ит Лидери

Сирма Груп Холдинг с 30% ръст на приходите от продажби

Computer World

2,4 млн. лв. печалба обяви Сирма Груп Холдинг за периода от началото на 2016 г. до края на септември. От там допълват, че за същия период на миналата година печалбата е била почти същата

Приходите от продажби в консолидирания отчет на Сирма Груп Холдинг към края на третото тримесечие на 2016 нарастват до 27,39 млн. лева, или ръст от 30,12% в сравнение с приходите от продажба (21,05 млн.) за същия период година по-рано.

Приходите от продажба на стоки бележат ръст от 4,77%, или 7,626 млн. към 30.09.2016 в сравнение с 7,279 млн. лв. към 30.09.2015. Ръстът от продажби на услуги пък нараства с 43,67% до 19,763 млн. от 13,756 млн. лв. година по-рано.

Приходите от продажби в България нарастват със 7,06% от 13,244 млн. през деветте месеца от началото на 2015 г. на 14,180 млн. лв. за същия период на 2016 г.

Приходите от продажби в чужбина допринасят основно за общия ръст на продажбите, като водещи са приходите от продажби в САЩ, които нарастват от 4,476 млн. към 30.09.2015 до 6,295 млн. лв. към 30.09.2016, или ръст от 40,64%.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X