Ит Лидери

Microsoft започва разработка на квантови компютри

Computer World

След над 10 години на теоретични изследвания в областта на квантовите компютри Microsoft започва работа върху създаване на такава машина на практика, както и софтуер за нея. За ръководител на програмата е назначен Тод Холман, изиграл важна роля в проектите Kinect, HoloLens и Xbox. Освен това компанията е отправила покани за участие и до четирима известни учени и специалисти в областта на физика и квантовите изчисления

Както и други компании (като IBM, D-Wave и Google) така и Microsoft ще трябва да се спряви с редица сложни проблеми, свързани с надеждността, корекциите на грешки и работата на т.нар. квантови вентили.

Компанията ще се опита да построи работеща машина от нов тип: топологичен квантов компютър, в който, както се предполага, ще може да се използват материали на основата на галиев арсенид. Практическата им употреба в областта е несигурна и затова разработката вероятно ще отнеме доста време.

Междувременно IBM и D-Wave имат на разположение работещи прототипи, базирани на други принципи. Двете компании обаче спорят дали техните разработки са наистина квантови компютри.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X