Ит Лидери

НСИ работи с нов център за обработка на данни

Computer World

Констанца Кадънкова

Юрий Стаменов, директор на дирекция „Информационни системи и инфраструктура“ в НСИ представи за първи път проекта за новия център за данни на НСИ: ISO 27001 и колокация към държавния хибриден частен облак по време на конференцията за облачните технологии, организирана от ICT Media и ISACA Sofia Chapter на 17 ноември. Събитието се проведе в партньорство с APC by Schneider Electric, Cloudware powered by Neterra, Mnemonica, Novatel - част от Deutsche Telekom Group, Oblak.bg, Onboard CRM, Stone Computers, Теленор България, Veeam Software и VMware.

Юрий Стаменов, директор на дирекция "Информационни системи и инфраструктура", НСИ.
Снимка: ICT Media

До изграждането на новия център за данни на НСИ се стига след изпълнението на няколко стъпки - модернизация на сървърните помещения в сградата на института; доставка, монтаж, конфигурация и интеграция на комуникационно оборудване към съществуващата ИТ инфраструктура на НСИ; привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към хибридния частен облак по оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) и подготовка и сертифициране на НСИ по информационна сигурност в съответствие със стандарт ISO/IEC 27001 по ОПДУ.

„Започвайки работа от януари т.г., нашата цел се движи към крайната точка – сертификационния процес за стандарта ISO 27001:2013. Първите две стъпки са финансирани от бюджета на НСИ, а следващите две е планирано да бъдат финансирани чрез оперативна програма „Добро управление“, тъй като нашите бюджети са ограничени. Говорим за около 3 милиона лева“, посочи Стаменов.

„Надяваме се до края на 2017 г. всичките тези 4 стъпки да бъдат факт, така че да можем да покажем център за данни на много високо ниво“, допълни ИТ експертът.

„От година и половина работя в публичния сектор. Преди това съм работил в частния сектор като ИТ мениджър. В момента в който започнах работа в НСИ, си казах, какво толкова, 1000 компютъра, 28 локални офиса, аз такова нещо съм виждал. Изненадата ми обаче се появи още първия ден, когато видях в какво състояние се намира техниката, с какво се разполага, какъв е персоналът, какви са правилата, и какви сложни системи има. Оказа се, че в Националния статистически институт разполагаме с повече от 54 софтуера за производство на различен тип информация, и нивото не е това, което си представях. След разговор с мениджмънта, че тези неща биха могли да изглеждат по различен начин, получих уверението, че могат да се случат, стига да се поработи, т.е. да се подготвят необходимите проекти и да се намери нужното финансиране.“

Постъпвайки на работа в НСИ, Стаменов заварва един сървърен шкаф, в който има 10 виртуални машини със съответните „спагети“ (б.ред. - окабеляване), климатици тип „домашни“, а в помещението имало и радиатор.

Модернизацията на сървърните помещения обхваща редица системи, сред които технологична, архитектура и конструкция, електрически инсталации, отопление, вентилация и климатизация, пожарна безопасност, мониторинг на средата, системи за сигурност и структурни кабелни системи.

„След успешно извършеното осъвременяване, е осигурена възможност за монтиране на шест сървърни шкафа с параметри 41U, с оборудване с мощност до 7 kW, обособени са топла и студена зони, и е осигурена възможност за бъдещо разширение на системата за съхранение. Архитектурата и конструкцията на новия център за данни се състои от 4 помещения. При стария център имаше 3 помещения, в които техниката беше разпределена на случаен принцип. Сега центърът разполага с отделни климатично, сървърно, батерийно помещения, и такова за подготовка на техниката (staging)”, обясни Стаменов.

Експертът посочи, че в центъра за данни вече има двоен под, окачен таван, усилена конструкция, осигурена е шумо- и топло- изолация, вентилация, а при електрозахранването е изградена напълно резервирана електрическа инсталация за технологичното оборудване.

Към момента са изградени две независими захранващи линии към всеки шкаф, както и са предвидени непрекъсваеми захранващи устройства за всяка захранваща линия, като предстои в най-кратък срок доставката на второто UPS устройство.

При вентилацията и климатизацията е осигурена и резервираност N+1.

Що се отнася до системите за сигурност и мониторинг, центърът за данни на НСИ разполага със система за контрол на достъпа, система за видеонаблюдение, алармена система, и система за детекция на вода – за откриване в ранен стадий на течове в сървърното и техническото помещения.

Очакваните резултати от изпълнение на проекта за модернизиране на центъра за данни на НСИ са осигуряване на значително по-високо ниво на информационната сигурност, оптимални параметри на работната среда за функциониране на технологичното оборудване, резервираност на повечето инфраструктурни системи, подобрена информираност на персонала за текущото състояние на всички системи в сървърните помещения, пълно покритие на рисковете от пожар и нормите за противопожарна безопасност, и възможност за бъдещо развитие.

По отношение на целта по привеждане на информационните активи на НСИ в съответствие с изискванията на Евростат и миграция към хибридния частен облак, институтът е поел ангажимент от своя бюджет да изпълни нужните дейности, така че, когато оборудването бъде закупено, да може да бъде поставено в нормалните условия на съвременен център за данни, изтъкна Стаменов. След това, в момента, в който бъде изграден държавният хибриден частен облак, НСИ ще предостави новото оборудване там на колокация.

Възможностите, които ще осигури държавният облак, включват още предоставяне на допълнителни ресурси, предоставяне на управлявани услуги, гарантиране на високо качество на сигурност, резервираност на основните системи на НСИ, осигуряване непрекъсваемост на системите на НСИ и др.

„Имал съм късмета да видя центъра за данни на държавния хибриден облак. Той е изграден на много високо ниво. В него обаче все още няма цялото необходимо оборудване“, каза Стаменов.


„Луфтханза Техник София“ с проект за аутсорсинг на ИТ услуги

Ивайло Баргански, ръководител „Информационни технологии“ в „Луфтханза Техник София“ ООД – компания, чийто основен предмет на дейност е базово обслужване на самолети, представи успешно изпълнен проект за аутсорсинг на ИТ услуги в организацията. В София компанията разполага с 5 линии за едновременен ремонт на самолети. От българската столица „Луфтханза Техник“ осигурява услуги за други локации.

Ивайло Баргански, ръководител "Информационни технологии", "Луфтханза Техник София" ООД. Снимка: ICT Media


НСИ работи с нов център за обработка на данни

© Computer World, Computerworld.bg

Преди няколко години групата е започнала амбициозен проект за централизиране и стандартизиране на функции, като София се превърнала в своеобразен хъб, от който се предоставяли различни услуги – не само ИТ, а и такива, свързани с планиране на ремонтите, предоставяне на логистична дейност, и др. за останалите локации в групата, с глобален обхват, разказа Баргански. ИТ звеното, като част от тази програма, е било натоварено с нелеката задача да интегрира всички функции и да предостави единна база, от която те да се предоставят глобално, като основната тежест за реализирането на амбициозната програма е паднала върху екипа в София, обясни ИТ директорът.

„Освен подобен тип дейности, в София се извършва и офшоринг – колеги със съвсем различен предмет на дейност, които предоставят услуги от името на групата за клиенти глобално. Това беше допълнително предизвикателство към нас“, поясни Баргански.

Ситуацията, в която започнали имплементациите, включвала различни компании, всяка от които с различна фаза на интеграция, но с ниво на техническа зрелост и обхват на ИТ инфраструктура и приложения, които са достатъчни за самостоятелна работа.

Трансформацията се случвала на фона на динамични промени в процесите и организационни промени, така че изискването към „Луфтханза Техник София“ било да обедини всичко в единна ИТ среда, която предоставя услуги, когато се поискат, както се поискат, и с икономии от мащаба.

Той описа най-важните причини, поради които компанията се спряла на определен тип аутсорсинг, сред които са: предоставяне на специфични услуги, осигуряване на гъвкавост и скалируемост на услугите, оптимизация на ресурсите, оптимизация на разходите, „наемане“ на компетенции, и реализация на икономии от мащаба.

Работата по аутсорсинга се случва в много динамична среда, включително по време на имплементацията към вече готовите процеси и системи се интегрира изцяло „на зелено“ нова локация на организацията.

Целият процес на взимане на решение започва от идентифициране на бизнес необходимостта и работа в тясно взаимодействие между ИТ и бизнес звената, следва определяне на стратегическите цели на организацията, вкл. преосмисляне и дискутиране на визията и мисията за развитие, следва съобразяването със съответните национални и международни корпоративни стандарти, идентифициране на технологичните нужди, анализ на съществуващата ИТ среда, определяне на обем и обхват на услугата – т.е. какво очаква бизнесът от ИТ, финансов анализ и най-после – взимане на решение за аутсорсинг на ИТ услугите. „Изборът на модел беше взет изцяло от бизнеса. ИТ участва в него като част от бизнеса, като звено, което е взима дейно участие в бизнес процесите, но това не е ИТ решение, а бизнес решение“, коментира Баргански. На база взетото решение е формирано детайлно задание за всяка услуга, обект на изнасяне, поотделно. Въз основа на заданието били задвижени и процесите. Заданието включвало както технически компоненти, така и бизнес изискванията, т.е. това, което бизнесът иска да получи.

Баргански се спря на аутсорсинг на сървърна инфраструктура и печат, пояснявайки, че само за един ремонт на самолет се изразходват няколко десетки хиляди страници, което представлява само задължителната документация, която трябва да бъде налична на физически носител, като тук не се включват допълнителни разпечатани указания и документация. „Представете си тази документация като един пакет, който следва самолета където и да отиде той“, обясни ИТ директорът.

Началната ситуация при започването на проекта включвала фактори като организационна промяна, динамично трансформиращи се бизнес процеси, над 60% физически устройства, средна възраст на хардуера над 7 години, разнородни модели на опериране и локално подсигуряване, високи разходи по поддръжката и значителен ресурс за опериране и предоставяне на нови услуги.

След направен анализ, който включил работна група с участието на представители на продуктовите звена – функционални и териториални, определяне на бизнес изискванията и съгласие за стандарт, дефиниране на критерии, определяне на времеви рамки, анализ на различни технически предложения и оперативни модели и финансови параметри, се стига до решението.

“Решението, което въведохме, е основано на съществуващ модел. Това, което се оказа най-ефективно, беше промяна в архитектурата на съществуващото решение, така че да покрие нуждите на бизнеса. Преминахме към пълна виртуализация, също така и на стандартизиране на виртуалните машини, т.е в рамките на групата в момента е изключително лесно да прехвърляме услуги или да разполагаме с готов капацитет по отношение на сървърната инфраструктура и печата, който да прехвърляме и да насочваме в зависимост от различната насоченост на локациите. Промяната на начина на мислене от отделни звена в едно общо звено, затова предоставихме единна платформа за бизнеса. Вече няма значение дали един човек, който работи в София, е преместен за определено време за специфична работа, нито дали по спешност дадена дейност трябва да се прехвърли от една локация в друга – ИТ като дейност е в състояние да предостави нужното“, обясни Баргански.

Сред другите специфики на решението е, че то дава основа за интегрирани услуги, че е лесно за използване от потребителите и не на последно място – че е увеличено място за съхранение на информацията. „Гледайки напред, обемът данни, с които работим, расте експоненциално, и това са данни извън ERP системата. Стратегическото решение, което взехме отрано, да си осигурим по-голямо място за съхранение на данните, вече дава резултати. Това ни даде възможност за много по-гъвкава реакция за изнасянето на допълнителните услуги“, каза ИТ мениджърът на „Луфтханза Техник София“.

Сред най-големите предимства от въвеждане на новото решение е бързата имплементация – общо 10 седмици, вкл. и управление на промяната, за 4 държави, включително и нова локация на друг континент.

Преимущество на новият модел е и дефинирането на ясни роли и комуникационна матрица с доставчика, изчистени оперативни процеси глобално. Това позволило новата локация да бъде пусната за по-малко от една година, и за отварянето й били нужни само неколкостотин човекочаса вътрешен ресурс.

„ИТ аутсорсинг решението ни даде наличност на стандартизирани ресурси „при поискване“, независимо от местоположението, и управление на риска“, каза Баргански.

Въвеждането на новото решение довело до по-ниски разходи спрямо закупуване и вътрешно опериране на сървърна инфраструктура, бързо и ефективно предоставяне на услуги и приложения на бизнеса, възможност за разширение и др.


„Мнемоника“ с успешен проект за ИТ аутсорсинг в „Агенция за събиране на вземания“
 
Пример за успешен ИТ аутсорсинг в „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД, изпълнен от българската ИТ компания „Мнемоника“, беше представен на облачния форум. 

Петко Пенелски, търговски директор, "Мнемоника" АД. Снимка: ICT Media

Петко Пенелски, търговски директор, Мнемоника АД„Облачните услуги и ИТ аутсорсингът ни дават редица предимства. На първо място, те ни дават възможността да предоставим на нашите текущи и нови клиенти допълнителни услуги. Предлагаме нови решения, които по един или друг начин не са толкова достъпни за който и да е от клиентите, докато чрез ИТ аутсорсинга достигаме до повече клиенти и отделно, имаме възможност да осигурим сигурността на вече съществуващите клиенти в нашата инфраструктура. Облачните услуги и ИТ аутсорсингът оптимизират разходите. Те помагат на клиентите да се фокусират върху основния си бизнес и да растат“, заяви Петко Пенелски, търговски директор на „Мнемоника“.

Агенция за събиране на вземания“ (АСВ) ЕАД, която се занимава с изкупуването на портфейли от проблемни кредити, се радва на експанзия от няколко години. Основана през 2010 г., през 2013 г. компанията открива свой офис в Румъния. Доказателство за позитивното развитие на компанията е сделката за придобиване от страна на норвежкия B2Holding на 100% от акциите на АСВ и дъщерните ù компании. На фона на бурното разрастване и с около 20 локации в страната и чужбина, „Агенция за събиране на вземания“ започва да изпитва нуждата от партньор, който да й предложи стабилно и надеждно ИТ решение, свързано с управлението на ресурсите от ключово значение за компанията, и го намира в лицето на екипа на „Мнемоника“.
„През 2015 г. компанията изпита нужда от обновяване и подобряване на своята ИТ инфраструктура, като до този момент вече бяхме взели решението да не създаваме вътрешно звено. Причината е очевидна – вътрешно звено много трудно би успяло да предложи услугата и да стигне цената, която се предлага от външен партньор като „Мнемоника“, който се занимава професионално с това“, заяви Стоян Ангелов, експерт „Методология и развитие“ в „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД.

Критични за основната дейност на компанията са ERP-системата, базата данни и контактния център на АСВ. Те трябва да работят безпроблемно и без прекъсвания, да се управляват сигурно и надеждно. Същевременно бързината, с която се управляват тези ресурси, също е важна. Най-голямото предизвикателство е да се намери баланс между развиването и подобряването на системите, същевременно да се поддържа сигурността и надеждността им.

Стоян Ангелов, експерт „Методология и развитие“ в „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД. Снимка: ICT Media

Стоян Ангелов, експерт Методология и развитие в Агенция за събиране на вземания ЕАДИдеята на обновлението на ИТ инфраструктурата била не да се промени системата и начинът на работа, а новата инфраструктура да бъде в отговор на бизнеса и неговото развитие, обясни Ангелов.

Изпълнението на проекта протича при работа в нелеки условия – налага се цялото планиране и тестове да се извършват в неработно време за компанията.

Сървърната част на инфраструктурата разчита на облачните услуги, предоставяни от „Мнемоника“.

Изградена е необходимата свързаност между системите на АСВ в страната и сървърната среда, като в централен офис връзките са резервирани от два отделни доставчика. Основната система, с която работят служителите, е специализирана CRM система, която е разработена специално за нуждите на АСВ и която търпи постоянно развитие и подобрение. Изградена е интеграция между централата за обслужване на клиентите и CRM системата, която позволява ефективно обслужване на телефонните обаждания, както входящи, така и изходящи. Всички служители и компютри са част от активна директория, чрез която се контролират работните станции и набора от софтуер, с който служителите имат право да работят.

Според Стоян Ангелов, най-важният резултат от ИТ аутсорсинга, е че компанията се е фокусирала върху основния си бизнес.

От средата на годината „Агенция за събиране на вземания“ е предприела стъпки за възлагане на „Мнемоника“ АД на аналогичен проект за ИТ аутсорсинг за дъщерното си дружество в Румъния, което има аналогичен предмет на дейност.


Stone Computers и трансформация на ИТ като услуга

Ивайло Николов, ръководител „Облачни и мобилни разработки“ в Stone Computers – компания, чийто фокус в последните години е насочен към облачните решения и управляемите услуги, представи моделите за трансформация на ИТ като услуга.

Ивайло Николов, ръководител "Облачни и мобилни разработки", Stone Computers. Снимка: ICT Media

Ивайло Николов, ръководител Облачни и мобилни разработки, Stone Computers

До 2020 г., 1 трилион долара от ИТ разходите ще бъдат засегнати от миграцията на големите компании към облака. До същата година броят на свързаните устройства ще бъде 7 пъти по-голям, отколкото този на населението на планетата. До 2019 г., 90% от целия мобилен трафик на планетата ще се генерира от мобилни приложения.

„Когато говорим за трансформацията на компаниите към облака, тенденциите, с които се развива пазарът, може би се повлияват от най-големите, но 52% от компаниите, които са били в класацията Fortune 500, т.е. най-могъщите фирми на планетата, през 2015 г. не са съществували, средната възраст на участниците в подредбата е намаляла от 60 години на 12 години. Това е важно за трансформацията, защото всички трябва да се замислим какво означава бързоразвиващият се пазар за нас; означава ли, че компанията ни ще има бъдеще, ако продължи да работи по същия начин след 2, 3 или 5 години“, каза Николов.

Той сподели 5 основни фактора, които всяка организация, която възнамерява да премине към дигитална трансформация, било то и към облачни услуги, трябва да вземе предвид:

  1. бързина

  2. лесният начин, по който компанията расте

  3. понижаване на разходите

  4. SLA – споразумение за ниво на услугата и производителност

  5. трансформиране на системите

„Всяка компания, която избере някакъв тип решение, било то за облачни услуги, или за аутсорсинг, трябва да направи вътрешен избор дали да промени бизнеса си в съответствие с модела, който използва, т.е. да модернизира не само ИТ услугата, която използва, но и начина, по който работи, по който доставя услугите си, или да продължи да работи по същия начин“, заяви Николов.

Експертът от Stone Computers даде и два примера на успешно изпълнени проекти на ИТ компанията.

Единият е за местна застрахователна компания, която разполагала със собствен аутсорсинг отдел, която работела във Франция и поддържала всички процеси, свързани с основната им застрахователна система. Разполагали с внушителен ИТ екип от специалисти с познания по AIX, Oracle, INSIS. Търсели начин за понижаване на разходите и за повишаване на гъвкавостта - „забранена дума“ за AIX среди. По думите на Николов, проектът не бил лесен, но за 12 месеца ИТ компанията успяла да оптимизира и мигрира застрахователната система към облака на Stone Computers, като поема и AIX и Oracle поддръжката. За 2 месеца успели да изградят работещо решение за възстановяване след бедствия и аварии (disaster recovery), което се тества поне 2 пъти в годината. След известно време компанията решила да направи 100% миграция към облака и да изнесе всички вътрешни услуги към ИТ доставчика.

Другата добра практика е в местна верига за търговия на дребно с 400 служители и 400 франчайзери в страната. Екипът се занимавал вътрешно с техническите и технологични проблеми. Проектът протекъл в 3 етапа – първо обхванал ERP системата, след което били мигрирани всички останали системи, и накрая била обновена и електронната пощенска система като предложение от типа „софтуер като услуга“. 


Novatel и успешните проекти за управлявани услуги в Plus500 и Mundus Services

Камен Георгиев, търговски директор на Novatel - част от Deutsche Telekom Group, представи опита на компанията в управляваните услуги през призмата на потребителското преживяване в две клиентски компании – световната платформа за онлайн търговия с акции, валути, стоки, ETF, Опции и индекси Plus500, спонсор на футболния клуб Atlético de Madrid, и Mundus Services – организация, представляваща инвестиция на два от най-големите фондове за дялов капитал в България и региона, която предлага интегрирани услуги за управление на сгради у нас.

Камен Георгиев, търговски директор, Novatel, част от Deutsche Telekom Group. Снимка: ICT Media

Камен Георгиев, търговски директор, Novatel, част от Deutsche Telekom GroupОткриването на офис в България и перспективите за бързо разрастване на дейността и екипа налагат осигуряването на качествена мрежова свързаност с гарантирана сигурност, която да обезпечи дейността на Plus 500 в кратки срокове. Novatel печели поръчката със своето предложение за внедряване на управлявани услуги. Активната позиция на Novatel по отношение на много актуалните управлявани услуги – акцент в портфолиото на компанията - води до разширяване на предложението с добавяне на:
- конфигуриране на оборудването, обезпечаващо мрежовата свързаност и достъпа до Интернет;
- осигуряване на защитен високоскоростен безжичен достъп за вътрешни срещи на екипите и на посетители на офиса;
- инсталиране, настройка и 24х7 наблюдение на защитната стена, която се грижи за сигурността на вътрешната мрежа.

Сходен казус, отново с изискване за много бърза реакция от страна на Novatel, е проектът за изграждане на информационна инфраструктура на Mundus Services. Mundus Services е създадена в началото на 2016 г. след сливането на две компании - Facility Optimum Bulgaria и Vicky Comfort 2004. Mundus Services трябвало да планират своята ИТ инфраструктура за следващите години. Благодарение на иновативното мислене на акционерите от Empower Capital, те взели решението да мигрират всички важни за тях системи в сигурна облачна платформа. Миграцията на различни ИТ системи, без ясни процеси в двете компании, с различни ИТ доставчици се оказва предизвикателство. Те се спират на Novatel като консултант и като компания, която им предлага интегрирани услуги, включващи дизайна на информационната им система, предоставяне на облачна платформа, и всички прилежащи телеком услуги към нея, както и изготвяне на план и миграция за сливане на всички „стари“ системи, разказа Георгиев.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X