Ит Лидери

Експерти: Дигитализацията на индустрията е жизнено важна за нейното оцеляване и конкурентоспособност

Computer World

Ако индустрията не се дигитализира, тя ще започне да върви надолу. Около този извод се обединиха участниците в заключителната дискусия на тема „Как да монетизирате новите бизнес модели: ИТ услуги, облаци IoT“, част от шестата национална конференция „Съвременната трансформация на ИТ услугите: облаци, управлявани услуги, аутосорсинг”, кояро се проведе на 17 ноември в София.

Конференцията е организирана от ICT Media и ISACA Sofia Chapter и се проведе в партньорство с APC by Schneider Electric, Cloudware powered by Neterra, Mnemonica, Novatel, част от Deutsche Telekom Group, Oblak.bg, Onboard CRM, Stone Computers, Теленор България, Veeam Software и VMware.

Своя опит в областта на използването на облачните услуги и ползите от тях, сподели Николай Шекеров, CIO в ДЗИ, модератор на дискусията.

„Вече от 5 години ИТ операциите в Електрострат АДса изнесени изцяло в облака, а целият ни ИТ екип е орентиран към подпомагане на бизнес процеси и планиране не само на производството, но и на целия бизнес”, коментира Боян Яначков, директор ИТ и Планиране в Електрострат АД.

Новите технологични тенденции, като например IoT, бяха също сред основните акценти на дискусията. „Бизнесът на Алкомет АД се развива все повече на базата на IoT и това е тенденция, чиято важност за компанията е все по-голяма“, сподели Георги Апостолов, директор „Планиране на производството“ в компанията.


Експерти: Дигитализацията на индустрията е жизнено важна за нейното оцеляване и конкурентоспособност

© Computer World, Computerworld.bg

По време на дискусията ИТ мениджърите посочиха необходимостта от имплементирането на новите технологии и как това е помогнало за развитието на компаниите, в които работят,обмениха ценен опит и споделиха какви трудности са срещнали при внедряването им. Според ИТ и бизнес експертите, внедряването на новите технологии е трудно, но необходимо, за да може бизнесът да се развива и да изкачва нови висини.

„Едно от най-големите предизвикателства са хората. Ние предоставяме технологии, които те все още не са готови да използват. Няма как компанията да е конкурентоспособна и гъвкава с наличните бизнес процеси и хората трябва да разберат, че новите технологии носят необходимата промяна”, сподели от своя опит Ивайло Тошев,  ИТ директор в Юнимастър Лоджистикс.


Експерти: Дигитализацията на индустрията е жизнено важна за нейното оцеляване и конкурентоспособност

© Computer World, Computerworld.bg

Адвокат Весела Кабатлийска, ръководител на трудовоправния екип на адвокатско дружество „Динова, Русев и Съдружници”, в допълнение даде повече яснота около правните проблеми, които компаниите биха могли да срещнат по време на внедрителните процеси и как да се справят с тях. Изключително важно е компаниите да спазват стриктно закона за защита на личните данни. В момента тече приемане на новия закон в ЕС в тази област, който ще влезе в сила през 2018 г. и в който са предвидени изключително сериозни глоби за компаниите, в които бъдат открити нарушения в обработката и защитата на личните данни.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X