Ит Лидери

Облакът: хипер социални потребители и локални ЦОД

Владимир Владков

Българските потребители се насочват към облачните решения заради намаляване на разходите, по-добра предвидимост на ИТ бюджетите, заплащане само според използваните ресурси, освобождаване от грижите за обновяването на софтуера и поддръжката на ИТ инфраструктурата, по-голям избор на бизнес софтуер. Това заяви при откриването на форума за облаци, управлявани услуги и аутсорсинг Недялка Йоловска, управител на ICT Media, цитирайки проучване на сп. CIO от септември т.г. Йоаким Танев, заместник-директор на дирекция ИИКТ в Електроенергиен системен оператор (ЕСО), обяви, че ЕСО е сред дружествата, които в най-близко бъдеще ще обърнат сериозно внимание на облачните технологии за повишаване ефективността на своята работа.

Облачните услуги, мобилните данни, анализът на Големи данни са най-значимите и важни за бизнеса технологични тенденции. Тези нови технологии увеличават конкуренцията в много бизнес сектори, в тях навлизат нови играчи, които не са типични за сектора, допълни Никола Няголов, директор „Консултантски услуги“ в KPMG.

Конференцията за облачните технологии се организира от ICT Media и ISACA Sofia Chapter и се провежда в партньорство с APC by Schneider Electric, Cloudware powered by Neterra, Mnemonica, Novatel, част от Deutsche Telekom Group, Oblak.bg, Onboard CRM, Stone Computers, Теленор България, Veeam Software и VMware.

Облачните услуги ще растат стремително

и ако през 2017 г. оценките за пазара са за около $107 млрд., то до 2020 г. обемът му ще достигне $200 млрд. „Организациите внедряват облака за разнообразни цели, на практика всяка част от бизнес цикъла постепенно става част от облака. Тези бизнес процеси става облачни не само в индустрията и банковия сектор, но и в редица технологични компании, телекомуникациите и др., обясни Няголов.

Той очерта няколко проблемни области, заради които бизнес потребителите все още се въздържат от масово преминаване към облака. Най-често цитирана е сигурността и излагането на данните на риск, когато те са изнесени извън инфраструктурата на организацията. Втората тенденция са данните и техния анализ, като проблемът е недостатъчното доверие към резултатите от аналитичните инструменти. „Анализите на данни стават съществена основан част от правенето на бизнеса, те допринасят за откриване на нови модели, на крос продажби, използване на нови клиенти и пазари. До голяма степен обаче моделите за анализи на данни не са ясни на хората, които се възползват от тях. Те виждат една „черна кутия“, в която влизат Големи данни, а излизат цифри, на които трябва да се доверят. Тези данни са в ключови за бизнеса области.

Третата основна тенденция, която според Няголов ще промени в бъдеще бизнес средата, са технологиите за виртуална реалност, за добавената реалност и за смесена реалност. „Навлизането на тези технологии сред крайните потребители вече се усеща, но в бизнеса това ще става по-бавно. Тези технологии предоставят огромни възможности по отношение на обучението, процесите, свързани с безопасността, индустриални процеси, важни за много производства“, коментира Няголов. Инвестициите обаче са големи, а бизнес потребителите са по-консервативни към толкова нови неща.


Облакът: хипер социални потребители и локални ЦОД

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Технологиите все повече се използват за осъществяване на общуване между хората,

коментира Левент Коркмаз, главен директор дигитални технологии в OnboardCRM. Технологии, разработени за бизнеса и правителствения сектор, все повече отиват в ръцете на обикновените хора. Ние все повече зависим от информацията, която идва при нас от приложенията.Всичко, което сме правили досега в социален аспект, вече се осъществява онлайн. „Днешният хомо дигиталис се превръща в „хипер социален“ човек, коментира той и даде за пример президентската кампания на Доналд Тръмп, при която от неговия щаб са използвали над 4000 робота, които да разговарят „смислено“ с поддръжниците му в социалните медии. „Информацията е важна, но мненията могат да много влиятелни“, добави той и показа известната пирамида на Маслоу вариант 3.0, в която към традиционните за всеки човек нужди има нови два фундамента - непрекъсната интернет (WiFi) свързаност и батериите. „Това ще промени и начина, по който развиваме технологиите. Нашите дрехи и обувки ще са цифрови. Технологичните лидери инвестират врем и пари, за да се случат невероятни доскоро неща. Изкуственият интелект ще помага да намираме нужните ни данни в огромните потоци от разговори. Продажбите, услугите, маркетингът и ИТ - всички тези процеси могат да се подпомагат от изкуствения интелект, а пазарът превръща крайните потребители в определяща сила, а доставчиците се превръщат в творци, създатели на търсените от потребителите услуги. Всичко това налага изграждането на много добри връзки между бизнес, образование, държава, така че до 2020 г. всички граждани да имат е-умения, за да се справят в новата дигитална среда, коментира Коркмаз.

Зад всяка услуга стои ЦОД (център за обработка на данни),

независимо дали е глобален, регионален или локален, коментира Едуард Бодор, Data Center BDM за Централна Европа в APC by Schneider Electric. „Ако разчитаме само на глобалния облак, има редица ограничения като времезакъснение, капацитет на връзката, регулации. Централизираният облак бе подходящ за приложения като е-поща, заплати, CRM и други, но не е помислено за нови области като автономни коли, хирургия, базирана на ИКТ, и други“.


Облакът: хипер социални потребители и локални ЦОД

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Според него решението е периферни изчисления и малки центрове (микро ЦОД) в периферията на мрежата, много близо до потребителите. Микро ЦОД може и да представлява и само един шкаф, но и при този сценарий трябва да са налични добрите практики от централизираните ЦОД като биометричен достъп, заключени шкафове, резервираност на критичните системи, мониторинг 24 по 7. Тези добри практики все още не се прилагат в малките ЦОД. За целта Schneider Electric e разработила решението 42U SmartBunker SX, което „подсилва“ локалната периферна инфраструктура чрез физическа сигурност, DCIM инструменти (мониторинг), резервирано захранване и охлаждане и двойна мрежова свързаност.


Облакът: хипер социални потребители и локални ЦОД

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Приложенията трябва да се стартират, управляват и защитават между различните типове облаци,

каза Ненад Алексис, териториален мениджър за Адриатическия регион и България във VMware. „В бъдеще потребителите ще използват не един, а няколко и различни облаци, като някои приложения ще работят в частен облак, а други в публичен облак. Според нас обаче потребителят трябва да комуникира с „един облак“, който да предостави интеграция на всички нива – мрежа, съхранение, изчислителна мощ, каза Алексис. - За всеки клиент, устройство, приложение се изискват различни управляващи инструменти. VMware създава Digital Workspace, чрез която се осигурява пълно управление на идентичността, на приложенията, на всички ресурси в която и да е облачна платформа.“


Облакът: хипер социални потребители и локални ЦОД

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Защитата на данните в облака може да е ценово ефективно решение

първо за т.нар. „студени данни“, които не се ползват всеки ден, коментира Корнел Попеску, системен софтуерен инженер във Veeam Software. “Ако компаниите заложат на облака вместо на лентовите библиотеки като метод на съхранение на студените данни, трябва да намалят рисковете, свързани с този метод“, каза той. Попеску добави, че компаниите трябва да разполагат с поне 3 копия на данните си, като те трябва да са записани на два различни типа медии (облак, диск, лента), като едното задължително да е извън компанията. „Малко са фирмите, които разполагат с ресурс да създадат собствено DR решение (банки, финансов сектор, нефтогазови фирми), като сами инсталират софтуер и хардуер. Същевременно малките фирми ще излязат от бизнеса, ако изчезнат данните им. Затова малките фирми трябва да разчитат на облака, за да си осигурят защитата на данните. Услугата Veeam Cloud Connect се предоставя и на крайните клиенти, и на доставчиците на услуги, осигурявайки и в България DR като услуга.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2021 съгласно Общи условия за ползване

X