Ит Лидери

ЧЕЗ България уеднакви ИТ системите си с централата в Чехия

Computer World

ЧЕЗ България завърши стратегически проект по създаването на идентична информационна платформа на ЧЕЗ в България като тази на компанията-майка в Чехия. Той е изпълнен от консорциума АТП Сървисис, в който водещ е интеграторът Атос (Atos), и в партньорство с Телелинк и Понтех БГ.

Според изпълнителите проектът, включващ доставка на хардуер, системни настройки и трансфер на SAP системи е извършен „в предизвикателно късия срок от 5 месеца“. Според договореностите Атос, заедно със своите партньори, ще обслужва трансферираните системи за срок от 5 години.

ЧЕЗ е част от голяма международна компания с дейности в Централна и Източна Европа и Турция, чиято централа се намира в Чехия. В България ЧЕЗ обслужва над 2 милиона крайни потребители. “Успешното преместване на модерните SAP системи в страната позволява на ЧЕЗ да управлява процесите си и оперира с данните си в нова и модерна високотехнологична среда – коментира Цветанка Георгиева, изпълнителен директор на ЧЕЗ ИКТ България. – Реализирането на проекта от една страна подобрява качеството на обслужване на клиентите на ЧЕЗ в България, а от друга е дългосрочна инвестиция в гъвкава платформа за изпълнение и управление на процесите в компаниите.”

„С новата българска информационна платформа ЧЕЗ се възползва от модерните технологии и има повече възможности да повиши своята ефективност – каза Павлета Тодорова, мениджър на отдел SAP решения в Атос. – Благодарение на знанията ни и опита в софтуерните инструменти за управление на бизнеса ние, заедно с нашите партньори Теленик и Понтех, успяхме да се справим успешно с изпълнението на проекта за по-малко от половин година.“

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X