Ит Лидери

Telekom Austria: Информацията става по-важна от транспорта

Computer World

Александър Главчев

Телекомите са изправени пред сериозни промени, свързани с цифровизацията на икономиката. Те произлизат могат да се синтезират в три основни тенденции: информационният поток замества физическия транспорт, веригите за доставки стават по-интегрирани и автоматизирани и взимането на решения все по-често е автоматично и базирано на достъп реалновремеви и исторически данни. Това сподели Фат Хюн, управляващ директор на отдела за машинни комуникации (M2M) на Telekom Austria Group, част от Americal Movil и собственик на Мтел в България, по време на традиционно организиран от компанията семинар за журналисти

Технологии, позволяващи дистанционна съвместна работа, повсеместното внедряване на сензори и комуникационни възможности, както и триизмерният печат правят в известен смисъл информационния поток по-важен от физическия транспорт. Триизмерният печат например позволява производството на например детайли на машини на място. Това означава че в бъдеще за част от продукцията няма да е необходимо да бъде транспортирана и складирана.

В индустриален смисъл концепцията „Интернет на нещата“ ще стои в основата на бъдещите умни производства и вериги за доставки. Възможностите за евтино вграждане на сензори и комуникационни възможности в на практика всеки предмет от заобикалящата ни среда позволява създаване на машини и системи, подробно отчитащи своето състояние и околната среда. Т.е. принтерът в офиса сам ще си поръчва нов тонер, а машините в заводите вероятно няма да се повреждат.

Не на последно място възможността за бърз достъп, както до реалновремеви, така и до исторически данни, ще преобрази процесите по взимане на решения и в голяма степен ще замести опита и интуицията на живия човек. Все по-широките аналитични възможности, самообучаващите се системи и изкуственият интелект водят в тази посока. Разбира се, автоматизирането и роботизирането поставя и сериозни въпроси по отношение на пазара на труда.

Според Фат Хюн съвременните телекомуникационни оператори са в идеалната позиция да предлагат на бизнеса инфраструктура, платформи и софтуер като услуга (т.нар. IaaS, PaaS и SaaS), тъй като те вече са изградили необходимите мрежи, центове за данни, механизми за поддръжка и т.н., за да доставят собствените си услуги. По-интересният момент по думите му обаче са възможностите по отношение предлагане на специфични вертикални решения за конкретни индустрии.

Това представлява сериозна промяна в начина на работа на телекомите, които исторически предлагат услугите си по хоризонтален начин, независимо дали става дума за частен клиент или за малко, средно или голямо предприятие. Занапред телекомуникационните компании все по-често активно ще диференцират клиентите си според тяхната индустрия, счита Хюн. По думите му към момента с това е свързано и основното предизвикателство – намиране на точните решения в зависимост от конкретната дейност на дейност на потребителя.

За адресиране всичко споменато до тук и за да отговори на предизвикателствата на дигитализираната икономика в Telekom Austria са създали споменатото свое звено, фокусирано върху Интернет на нещата, което работи от 2011 г. По думите на Хюн телекомът вече разполага с предложения за сфери като енергетиката, комуналните услуги, транспорт и др.


Telekom Austria: Информацията става по-важна от транспорта

© Computer World, Computerworld.bg

У нас Мтел също отчитат потенциала на Интернет на нещата. „Вече има малки и средно големи компании, които започват подобни проекти – сподели Михаил Семерджиев, началник отдел „Фиксирани услуги“ в телекома. – Това са проекти, които наистина променят начина на живот.“ По отношение на вертикалните услуги обаче бизнесите у нас са по-скоро пасивни, допълни той, отговаряйки на въпрос от Computerworld за това дали Мтел отчита интерес в тази насока. „Компаниите у нас започват да се интересуват от такива неща, когато се убедят, че това ще им носи оптимизация на разходите, а не толкова, за да първите в дадена – обясни Семерджиев. – Обикновено подхождат малко по-плахо и чакат да видят кое наистина работи.“

Сфера, която от Мтел отчитат като потенциална у нас са услугите, свързани с т.нар. „умен дом“. Според Семерджиев засега предложенията на компанията са на коцептуално ниво.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X