Ит Лидери

192 кандидатури за новата сесия на Националния иновационен фонд

Computer World

192 проекта по осмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд са постъпили в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). От там сравняват, че преди две години, по време на миналата сесия, са били подадени 152 проекта, а на шеста – едва 67.

Общият бюджет на осма сесия е 5 млн. лв. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за научноизследователски развойни проекти е до 500 хил. лв.

ИАНМСП започва административна проверка на постъпилите предложения за по-бързо преминаване към техническа и финансова оценка на проектите от независимите експерти по Националния иновационен фонд. Предвижда се резултатите да бъдат обявени в края на 2016 г. или началото на следващата година.

Крайният срок за прием на проектните предложения изтече на 31 октомври. Допустимите области са:

  • Мехатроника и чисти технологии;
  • Информационни и комуникационни технологии и информатика;
  • Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
  • Нови технологии в креативните и рекреативните технологии.

Средствата, които фондът предоставя са изцяло национални, които се отпускат като помощ, съгласно Закона за държавните помощи. Интензитетът на помощта е до 80% от направените разходи по проекта, като в тях се включват подпомагане на индустриални изследвания/експериментално развитие, както и процентно подпомагане в зависимост от това, дали кандидатът е малко или средно предприятие, както и допълнително подпомагане за съвместно сътрудничество.

Не се подпомагат проекти в сектора на рибарството и аквакултурите, първично производство на селскостопански продукти, закриването на неконкурентоспособни въглищни мини. С проектни предложения кандидатстват всички регистрирани дружества, съгласно Търговския закон. В случай, че проектът се изпълнява съвместно с партньор научна организация, предприятието трябва да е координатор на проекта.

Допускат се разходи за персонал, инструменти и оборудване, външни услуги, материали и консумативи, командировки в чужбина. Срокът за изпълнение е 18 месеца, в сравнение с 36 месеца на предните сесии, тъй като три години е прекалено дълго време да се реализира иновацията и в последствие да се търси начин за внедряване. Фондът подпомага научно развойната и иновационната дейност до разработката на прототип включително.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X