Ит Лидери

Balkan Services: Облаците са логичният избор за бизнеса

Computer World

Александър Главчев

Съвременните облачни системи са логично продължение на „мейнфрейм“ компютрите, които се появяват за пръв път през 60-те години на миналия век. Разбира се, налице е и разлика – производителността на машините е нараснала многократно. Според Закона на Мур производителността на процесорите нараства двойно на всеки 24 месеца. Това обясни Слави Славов, ръководител на отдела за ERP в софтуерния интегратор Balkan Services.

Компанията проведе конференция на тема облачни системи, на която бяха описани основните характеристики на този тип решения. Също така бяха представени и продукти за бизнеса на NetSuite, Oracle и Google. Отделна лекция бе посветена и на дигиталния маркетинг.

Според Славов една от основните разлики на съвременните центрове за обработка на данни, спрямо мейнфреймовете, е че те се изграждат от малки изчислителни компоненти (например блейдове). Фактът, че изчислителната мощ се постига от малки „зрънца“ обуславя надеждността и скалируемостта, присъщи на сегашните инсталации. Повреда на един компонент от системата на практика не води до никакви последствия по отношение на общата производителност.

Славов описа пред публиката на конференцията трите основни разновидности на облачните предложения на пазара – Инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service, IaaS), Платформа като услуга (Platform as a Service, PaaS) и Софтуер като услуга (Software as a Service, SaaS).

IaaS е предоставяне на фундаментални компютърни ресурси, под формата на физически или виртуални машини, ресурси за съхранение на данни (плюс бекъп), операционни системи както някои мрежови компоненти. В този случай клиентът има възможността да управлява отделните машини. Това най-близкият аналог на традиционната собствена ИТ инфраструктура, чиято поддръжка обаче е поверена на външен доставчик. Инсталирането на ERP, CRM и други софтуерни бизнес решения се извършва от клиента.


Balkan Services: Облаците са логичният избор за бизнеса

© Computer World, Computerworld.bg

PaaS представлява следваща стъпка в същата посока. Тук клиентът получава не машина, а процесорно време, база данни и други ресурси, формиращи платформа за решаване на определени задачи. Според Славов този модел е подходящ за ИТ компании, тъй като им дава възможност да не се ангажират детайли по инфраструктурата, а директно получават среда, в която разработват и изпробват свои нови услуги.

SaaS е най-високото ниво на облачните услуги, при която клиентът получава крайна специализирана софтуерна услуга. На практика всички популярни интернет услуги в момента, като социални мрежи, видео споделяне, игри и т.н. представляват реализация на модела Софтуер като услуга. По същия начин бизнесите могат да получават например ERP системи (като например от споменатите NetSuite) или офисни продукти (като приложенията Google, обединени в пакета G Suite).

Едно от основните предимства на облачните решения е тяхната еластичност. Използването на услуги под наем означава, че клиентът може да плаща за реалното потребление. В противен случай, при традиционния модел, той трябва да предвиди какво би било пиковото натоварване и да придобие съответния хардуер и софтуерни лицензи. В случай че става дума за сезонен бизнес обаче може да се окаже, че част от системата известно време стои ненатоварена.

„Облачните системи позволяват на компаниите да преминат от капиталови към оперативни разходи“, заключи Славов.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X