Ит Лидери

Мтел отчете 4,5% ръст на приходите за третото тримесечие на 2016 г

Владимир Владков

По-сериозно подобрение на приходите отчете Мтел за третото тримесечие на годината, след като успя да ги увеличи с 4,5% спрямо същия период на 2015 г. до 106,4 млн. евро. Това се дължи основно на увеличените постъпления от продажба на безжично оборудване (вероятно предимно смартфони и таблети), като приходите от тези продажби са скочили с 64% на годишна база до 12,2 млн. евро. Услугите остават на същото ниво – около 71 млн. евро, а постъпленията от фиксираните линии са нараснали с 1,9% до 21,9 млн. евро.

Печалбата преди данъци и амортизационни отчисления обаче продължава да спада, този път с 4,7 на сто на годишна база, или 36,1 млн. евро за периода юли – септември 2016 г.

Ключови показатели за мобилния бизнес на Мтел

Мобилните абонати на Мтел са спаднали с 4,2% годишно, достигайки в края на третото тримесечие на т.г. почти 4,117 милиона при 4,297 млн. година по-рано. Лек ръст от 1,1% има при абонатите на договор, които са достигнали почти 3,5 млн., докато броят на предплатените карти „се е сринал“ с над една четвърт до 620 хиляди. Мобилните широколентови услуги продължават да растат, следвайки засиленото търсене на мобилни данни.

„Макроикономическата и конкурентната среда в България остава твърде предизвикателна, което важи с особена сила за бизнес сегмента, пише в доклада на Telekom Austria Group, част от която е Мтел. - За да удържи на ценовия натиск Mobiltel запази фокуса си върху управлението на добавената стойност за клиентите и вложи повече усилия за запазване на по-ценните потребители.“ Именно това се отразило и преминаването от предплатени карти към абонаментни договори. Ориентирането към по-платежоспособни клиенти се отразява на още два показателя – изговорени минути и среден приход от един мобилен абонат. Средно 275 минути е изговорил един абонат на Мтел през третото тримесечие, или 4,6% повече, а месечният приход ARPU е нараснал с 5 на сто до 5,8 евро.

Ключови показатели за фиксирания бизнес на Мтел


Мтел отчете 4,5% ръст на приходите за третото тримесечие на 2016 г

© Владимир Владков, Computerworld.bg


 

При фиксирания бизнес придобиването на Blizoo, напълно консолидирана в началото на четвъртото тримесечие на 2015 г., е засилило позициите на Mobiltel на пазара, пише още в доклада. Общият брой на устройствата, генериращи фиксирани приходи (RGUs), е нараснал с 2% на годишна база до почти 1,02 млн. броя главно заради растящата популярност на пакетните услуги, включващи телевизия, и повишения интерес към широколентови продукти. В същото време консолидирането на приходите от кабелния оператор Blizoo, чийто абонати плащат по-ниски такси, е намалил средния месечен приход от една фиксирана линия (ARPL) от 12,5 евро за Q3 2015 на 10,9 евро за третото тримесечие на 2016 г.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X