Ит Лидери

592 служители ще има новата ДА Електронно управление

Владимир Владков

Министерският съвет прие правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), като общата щатна численост на агенцията е 592 бройки. Агенцията се ръководи от председател, който ще има само един заместник.

521 от служителите ще дойдат от закритата Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ (ЕСМИС), 14 – от дирекция „Електронно управление“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), и шестима служители ще бъдат прехвърлени от намиращия се в процес на закриване отдел „Управление на проекти“ в администрацията на Министерския съвет, гласи съобщението от правителствената прес служба.

В агенцията ще има 3 дирекции от общата администрация (общо 56 щатни бройки) и 6 дирекции – в специализираната ще бъдат назначени 516 служители и в нея ще бъде концентриран експертният капацитет на ДАЕУ.

След като избра Росен Желязков за председател на ДАЕУ преди месец, сега правителството определи и неговия заместник - Александър Йоловски. В момента Йоловски е ръководител на отдел в държавната компания „Информационно обслужване“ АД, която правителството планира да превърне в Единен системен интегратор. Преди това Йоловски е бил началник на отдел в Министерството на финансите и в Администрацията на Министерския съвет. Ръководил е тематичната работна група за разработване на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 и е водил преговорите с Европейската комисия по нейното приемане, добавят от Министерския съвет.

На същото заседание на правителството е решено още включването на новата агенция ДАЕУ в класификацията на разходите по области на политики и бюджетни програми на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет. Други промени в класификацията са съобразени с изискванията на европейското законодателство, свързани с установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване и доказване на извършените разходи пред Евроконтрол и необходимостта от наличие на независим орган по разследване на произшествията във водния, въздушния и железопътния транспорт.

„Тези промени налагат включването на съответната област на политика и бюджетна програма на ДА „Електронно управление“, чийто ръководител следва да прилага програмен формат на бюджет от 2017 г., както и произтичащи промени в някои области на политики и бюджетни програми на МТИТС“, допълват от прес службата.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X