Ит Лидери

Дигитални умения ще имат всички ученици

Владимир Владков

Владимир Владков

Развитие на дигитални умения у всички ученици от средното образование, финансиране на качествено образование по ИТ във висшите училища, обвързано с последваща реализация на студентите в България, както и гъвкави механизми за признаване на сертификатите от частните ИТ академии на бизнеса. Това са част от предстоящите стъпки, които да подобрят конкурентоспособността на българските младежи и да осигурят така нужните на ИТ бизнеса кадри, дискутирани на 12-ата национална конференция „Дигиталните технологии – инструмент за развитие на е-образование“, организирана от ICT Media съвместно с БАИТ в рамките на проекта eSkills for Jobs 2016. Инициативата бе проведена с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България и със съдействието на Министерство на образованието и науката (МОН).

 

Генерален партньор на инициативата е Оракъл България, а официални Анубис - Булвест, Аудио Арте / Videoconference.bg, Kontrax, Network Consulting Group, Oxford University Press, Stemo. Технологични партньори на събитието са Vivacom и Dicota.

Статистиката показва, че безработицата в страните от ЕС намалява с показателни темпове, защото хората получават нови дигитални умения и те ги правят по-конкурентоспособни, така че намират работа в новите бизнес сфери, заяви Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България.


Дигитални умения ще имат всички ученици

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Днес дигиталните умения са от първостепенно значение. ЕК осигурява финансиране и провежда политики и инициативи в тази област, чрез които страните да осъществят последователни действия за интегриране на ИТ в образованието“, добави Златев. От 2015 г. ЕК стимулира връзката между образователни институции и бизнеса, така че гражданите да подобрят непрекъснато уменията и знанията си, за да са в крак с бързото развитие на дигиталния свят.


Дигитални умения ще имат всички ученици

© Владимир Владков, Computerworld.bg

Думите му бяха подкрепени от Весела Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ и координатор на инициативата еSkills for Jobs за България. „Мащабната програма eSkills for Jobs е трета поредна кампания във всички страни от ЕС. Тя започна през 2014 г., когато в страните от ЕС имаше близо милион безработни. След 3-годишна кампания безработните са намалели до под 700 хиляди, като много от намерилите си работа са преминали през обучения по ИТ. И това не са само програмисти, на всеки бизнес сектор от икономиката са нужни специалисти с дигитални умения“, допълни тя.

 

Подготовка от... детската градина

От 13 октомври в община Бургас започва пилотно обучение в 6 детски градини за общо 300 деца на възраст около 6 г. Община Бургас е купила и предоставила таблети и интерактивни дъски, обучила е 16 преподаватели, които да работят успешно с устройствата, каза Весела Калъчева. В предишни години в детските градини в Бургас е въведено и обучение по английски език, а от тази учебна година е въведено задължително обучение по английски от 1 клас за над 2000 ученици.

Друг пример за сътрудничество между общинска власт и образованието е в Пловдив, където Община Пловдив заедно с Пловдивския университет организират пилотно обучение на 50 студенти по професията „Софтуерно инженерство“, от които 30 са бесарабски българи. „Надеждата е, че след 1 година обучение по програма, създадена съвместно с ИТ бизнеса в Пловдив, резултатите ще са добри и бизнесът ще поеме обучение на ИТ специалисти за нуждите на фирмите в града.


Дигитални умения ще имат всички ученици

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„За София темата с ИТ кадрите също е ключова, стратегическа, заяви и кметът на София Йорданка Фандъкова. - Няма как да повишаваме стандарта на живот без повишаване на квалификацията. По данни на Института за пазарна икономика ИТ аутсорсингът генерира приходи в размер на 1 млрд. евро годишно, 25 000 са наетите в този сектор млади хор, а средната им възраст е 25,5 г. Няма как да задържим младите хора тук, ако няма подобни места за работа“, каза Фандъкова.

В тази връзка Столична община е приела иновативна общинска стратегия, по която работят Асоциацията за развитие на София заедно с Експертен съвет по наука и образование към СО и с бизнес партньори. „В тази стратегия развитието на кадри заема важно място. Общината създава инфраструктура и/или условия за създаване на инфраструктура. В София са най- добрите средни училища, използваме високоскоростен интернет в столицата, най-добрите университети. ИТ бизнесът непрекъснато казва, че 10 000 работни места са незаети, а това са работни места с добри заплати и перспективи за развитие. През последните годни именно бизнесът инвестира в средното образование, в 23 СОУ бе открита първата смарт класна стая, а СМГ направи цял сектор и днес тя разполага с инфраструктура за пример. В нея заедно с МФ сме вложили близо 1 млн. лв.“, добави кметът на София.

Столична община заедно с Innovation Startup организира и първия хакатон, в който участваха 63 отбора с 600 студенти от 7 университета по задачи, зададени от общината. „Интелигентните решения са предизвикателство за нас. Въвели сме такива решения в метрото, в инсталациите за отпадъци, при предоставянето на е-услуги от общината, т.е. цифровите решения са важни за всяка сфера от развитието на града“, добави Фандъкова.

Затова е важно да се подобрят ИТ уменията в средното образование, като учителите са ключовият фактор. „В софийските училища има много техника, но са важни и учителите. Готови сме да финансираме проекти на училища, предвиждащи обучение на учители, макар че не можем да се мерим с ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, която трябва да се използва максимално. Общинската агенция за инвестиции също има за задача да стимулира ИТ индустрията и да подпомага подготовката на кадри“, коментира Йорданка Фандъкова.

ИТ стратегията на министерството

Златина Карова, директор на дирекция Наука в МОН, обяви, че МОН също си партнира със Столична община относно създаване на средата за е-образование. „ИКТ оказват влияние върху различни аспекти на образователния процес, променяйки както начина на преподаване, така и на оценяване. Промените изискват нова организационна структура, създаване на нови учебни програми, но и на нови компетенции“, каза Карова. В стратегията на МОН с хоризонт 2020 г. са поставени редица задачи, свързани със създаване на единна образователна и научна среда, базирана на облачни технологии, създаване на равни възможности за получаване на качествено образование, независимо от местоположението и чрез използване на ИКТ. „По този начин може да се постигне по-лесно адаптиране към живота в информационното общество. Дигитални умения трябва да придобият всички ученици преди да напуснат образователната система, като това е важен фактор за тяхното кариерно развитие и учене през целия живот“, добави Карова.


Дигитални умения ще имат всички ученици

© Владимир Владков, Computerworld.bg

В първоначалния етап от изпълнението на стратегията се насърчава четенето от електронен носител. „Кампанията „Аз чета в училище“ например препоръча задължителната литература да се ползва на електронен носител. Първата среща с азбуката на децата да бъде организирана чрез компютърни игри. През 2015 г. са стартирани пилотни проекти за е-обучение 2015-2017, като новите технологии оказват роля и върху учителите. Те имат нужда от перманентна подкрепа, от въвеждане на дистанционни форми, базирани на единна стандартизирана платформа и цифрово съдържание“, обясни Карова. Националната програма „Квалификация“ например обучава учители за прилагане на изследователски подход чрез ИКТ по природо-математическите науки, който съчетава присъствие с онлайн форми за обучение.

В Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУУО) се предвижда интегриране на ИКТ във всички учебни предмети, а учебните предмети „Компютърно моделиране“, „Информатика“ и „ИТ“ са част от задължителната общообразователна подготовка.

„Дигиталната компетентност досега беше оценявана само на олимпиади, където се явяват най-напредналите. През 2015 - 2016 г. се проведе национално онлайн оценяване на дигиталните умения на 20 000 ученици от 10 клас, като изборът на решаваните задачи става на случаен принцип, за да се избегне възможността за преписване. Средният резултат бе 50,3%. През 2016 г. в тази оценка ще бъдат включени всички ученици от 10 клас“, каза Карова.

 

Висшите училища – промяна на стимулирането

Концепцията за създаването на нови 30 000 ИТ специалисти, приета през декември от Министерския съвет, бе приета радушно от бизнеса, каза Николай Ангов, съветник към кабинета на вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова. „Преди година си поставихме тази амбициозна задача и благодарение на сътрудничеството с ИТ фирмите и образователния сектор „ескалирахме“ справянето с нея. Едно от тесните места е висшето образование – има много кандидати за ИТ специалностите, но висшите училища нямат капацитет да се разгърнат в тази насока. Дадохме финансови стимули, над 2000 лв. на студент, приет над нивата за прием от предишната година. Програмистките специалности са важни, те са с най-висок приоритет за висшите училища.


Дигитални умения ще имат всички ученици

© Владимир Владков, Computerworld.bg

През новата учебна 2017 г. ще се кандидатства за тази субсидия, но с конкретен учебен план, синхронизиран с бизнеса. Борбата за тези места е ожесточена, има по 4-5 кандидата за едно място. Не всички кандидатстващи обаче са подходящи за софтуерната индустрия.

Нужно е по-добро образование по математика, тъй като се вижда, че нивото пада всяка година. Затова залагаме на иновативни методики, които проверяваме дали ще сработят, например методиката JumpMath, която вероятно „ще вдигне средното ниво по математика. Първите предварителни резултати са много добри, има съществена разлика между учениците, обучени чрез JumpMath, и останалите.

Разработва се и национална програма за интензивно обучение на програмисти, така че в свободното си време учениците да получават познания, които да развият във висшите училища. Освен това се планира най-добрите от математическите гимназия да бъдат пращани на летни лагери с най-добрите преподаватели във висшите училища, така че да поискат да продължат висшето си образование у нас.

„Какво става със завършилите студенти. При проверка се установи, че 95% от завършилите съответните ИКТ направления в Техническия университет, Софийския университет и Пловдивския университет остават да работят в България, каза Ангов.

Той обаче посочи, че в момента „висшето образование е болно“, защото администрацията е създала грешни стимули – да привлича повече студенти, за да получава повече субсидии от държавата. В новия Закон за висшето образование се предвижда финансово стимулиране на база реализацията на завършилите студенти. „Университетите ще избират между това дали да получат X лева на приет студент, или X по 1,2 за всички студенти, които се реализират. Финансирането на качественото образование по този начин ще продължи 3 г. След това 60% от парите за висшите училища ще се дават само за качество, а следващата стъпка е да спрем преразпределянето на парите от търсените специалности към онези, към които няма интерес.


Дигитални умения ще имат всички ученици

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Засега всички предвидени дейности се изпълняват изключително добре, за една година имаме 250 - 300 студенти повече в ИТ направленията. Целта е да постигнем 3000 повече, но за това е нужен и капацитет в самите висши училища. През 2017 - 2018 очакваме по-сериозен пик на търсенето, тъй като разбираме, че образователната система е инертна, а за някои факултети увеличението е 400 - 500%.

Друг стимул е рейтинговата система, която също се ползва за сегментация на финансирането. „Тя е свързана с различни публични системи, получаващи информация от обективни източници, например системата на НОИ. Тя е полезен инструмент и всяка година става по-добра. Буквално имаме статистика за доходите на завършилите студенти, като се вижда кой на каква заплата се осигурява. Но това е жив инструмент, който ще се надгражда. Не знаем какви ще са професиите на бъдещето и всяка година системата ще се оценява и променя.“

 

Обучение от ИТ бизнеса

В рамките на проекта eSkills for Jobs са налични 40 образователни инициативи на частни компании, провеждани както дистанционно, така и на място, каза Весела Калъчева. В партньорство с Агенцията по заетостта проведохме инициатива, чрез която местните бюра по труда ориентират хора с математическо образование и логическо мислене именно към преквалифициране в областта на ИТ. Има интерес от много места – Варна, Свищов и др., допълни Калъчева.

София създава благоприятни условия за създаване на млади компании, разработващи дигитални продукти с пазар в целия свят, допълни д-р Анна-Мари Виламовска, секретар на Президента на Р. България за иновационна и здравна политика и посланик на eSkills for Jobs. „Дигиталната среда е хибридна, не само дигитални умения са нужни на младите хора, но и предприемачески хъс. Инициативата на Министерския съвет за отваряне на данни осигурява средства за публично проследяване на напредъка в политиките, както и за създаване на политики, базирани на доказателства. В тези масиви има лесно аналитично обработваема информация в машинно четим вид. Дигиталните технологии са част от нашата реалност. Важно е да направим разлика между ключовите умения на всяко дете и младеж и технологията, чрез която те да се реализират“.


Дигитални умения ще имат всички ученици

© Владимир Владков, Computerworld.bg

„Разполагаме с резерв при подготовката на специалисти, това са академиите на бизнеса, заяви Йорданка Фандъкова. - Това са изключително ценни институции, които подготвят млади хора, но ни е нужен гъвкав механизъм за валидиране на документите от тези академии, за да се придвижим напред по-бързо. Второто нещо е съдържанието на обучението. Трябва да говорим за дигитална сигурност, говорейки за обучение на деца от детската градина. В София разширено изучаване на ИТ има в 20 средни училища, а в 128 СОУ от учебната 2016-2017 г. вече има и профил „Защита на информацията“.

Лора Иванова, представител на Oracle Academy, допълни, че глобалната програма на Oracle може да си сътрудничи с инициативите на МОН и на Европейския съюз. „Е-образованието е изключително многопластово. Училищата и университетите трябва да създават такива условия, че на хората с дигитални умения трябва да им е интересно обучението, а на онези, които не са придобили толкова високо ниво – възможности да наваксат изоставането си, включително чрез самообучение. Академията на Oracle може да помогне при „програмистките“ специалности. Те са интригуващи, най-високо платени, тъй като има сериозен недостиг на кадри. Предоставяме и на самоподготвящи се ученици, и на учители, и на преподаватели от висшите учебни заведения достъп до огромна база обучения по програмиране на база Java технологии. Има възможности за преминаване на различни сертификационни нива както от студенти във ВУЗ, така и от ученици. 18 университета у нас са партньор на Oracle Academy. Курсовете са на английски, но чрез програма Alice ще се въведе и ранно програмиране за ученици, като тя се превежда на български. Подобно програмиране може да започнат деца от 4-5 клас с изявено математическо и логическо мислене.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X