Ит Лидери

Датикум на кръгла маса за облачни услуги в Европейския парламент

Computer World

Центърът за обработка на данни Датикум, част от Сирма Груп Холдинг, присъства на кръгла маса в Европейския парламент, организирана от наскоро формираната организация на европейските доставчици на облачна инфраструктура (Cloud Infrastructure Services Providers operating in Europe (CISPE) под домакинството на евродепутата Ева Паунова.

На дебата се обсъди приемането на Кодекс на поведение, разработен от CISPE и неговото благоприятно въздействие върху развитието на европейския пазар на облачна инфраструктура. Целта му е да дава сигурност на потребителите, че доставчиците на облачна инфраструктура не злоупотребяват с данните им за лични ползи или за препродажбата им на трети страни с цел маркетинг, профилиране или други нежелани от клиентите дейности. Кодексът предхожда приемането на нова и по-строга директива на ЕС за опазване на данните, която се очаква да влезе в сила през май, 2018 г. и изгражда международен стандарт за опазване сигурността на данни за всички клиенти на облачна инфраструктура. В допълнение, съгласно кодекса, доставчиците на облачна инфраструктура се задължават да предоставят възможността да обработват и съхраняват данните на своите клиенти само и единствено на територията на ЕС.

На събитието, освен Датикум, присъстваха някои от водещите европейски доставчици на облачна инфраструктура като Amazon Web Services (САЩ), OVH (Франция), Aruba (Италия), Hetzner Online (Германия), Ikoula (Франция), UK Cloud (Великобритания), Outscale (Франция), United Internet (Германия) и други, както и представители на Европейската комисия.

„Проведохме ползотворен дебат с представители на Европейската комисия, пряко ангажирани с разработването на новата директива на ЕС за опазване на личните данни, на който изяснихме позитивния ефект за цялата индустрия от приемането на подобен Кодекс на поведение от водещи европейски компании като нашите, както и разграничаването на облачната инфраструктура (IaaS) като начин на съхраняване и обработване на данните на клиентите от останалите видове облачни услуги като софтуер като услуга (SaaS), платформа като услуга (PaaS) и техните подразделения“, коментира Георги Цеков, търговски директор на Датикум АД.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X