Ит Лидери

Немечек организира демонстрация на Vectorworks 2017

Computer World

Представяне и демонстрация на възможностите и нововъведенията на софтуерния пакет за дизайн и строително-информационни модели (BIM) Vectorworks 2017 организира дистрибуторът му у нас Немечек България. По думите на Георги Брашнаров, управител на фирмата, Vectorworks винаги е залагала на открития подход – т.е. различни инструменти да могат да си обменят данни чрез отворени формати.

Лектори на семинара бяха Биплап Сакар, главен изпълнителен директор на Vectorworks Inc., Робърт Андерсън, зам. главен изпълнителен директор, както и Полина Хаджимитова, архитект и BIM специалист в Немечек България.

Vectorworks обединява разполага с шест основни модула – основният софтуерен пакет Fundamentals, Renderworks за триизмерни визуализации, Architect за архитекти, Spotlight за проектанти на осветление, Landmark за ландшафтни специалисти, както и Designer, обединяващ някои от функциите на останалите елементи. По думите на Хаджимитова една от основните новости в последната версия е включването на Renderworks в базовия пакет Fundamentals.

Немечек България е създадена през 1998 г. като развойно звено на немската Nemetschek. През 2003 г. ръководството на местното поделение взима решение да изкупи част от неговите акции и в момента, по думите на Брашнаров, то оперира като „до-голяма степен независима българо-германска компания“. От 15 фирмата разработва софтуер за Vectorworks, а от миналата година е и официален дистрибутор на софтуерния пакет. Основните нейни пазари са САЩ и Западна Европа, а като потенциални такива се разглеждат Близкият и Далечния изток. Екипът от разработчици на Немечек България наближава 250 души.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X