Ит Лидери

Смартфон може да краде чертежи, „слушайки“ работата на 3D принтер

Computer World

Обикновен смартфон може може да записва електромагнитните и звуковите вълни от работещ 3D принтер, като на базата на събраната информация може да се създаде копие на създавания от машината обект. Това демонстрираха изследователи от Уверситета Бъфало в САЩ.

Интересното в случая е, че методът представлява потенциална възможност за индустриален шпионаж, като не е необходимо да се прибягва до традиционни методи за проникване в софтуера на 3D принтера. Вместо това изследователите са програмирали стандартните датчици на смартфона за запис на звуковите и електромагнитни вълни излъчвани от машината по време на работа. Благодарение на информацията е възможно да се следи местоположението на движещата се печатаща глава, а от там да се създаде пространствено копие създавания обект.

Разполагайки устройството на 20 см от принтера изследователите са успели да пресъздадат с 94% точност формата на отпечатвания обект, стига той да не е прекалено сложен. При увеличаване на комплексността точността спада, но не драстично. Ако става дума за автомобилна част или медицинско приспособление, то точността отново ще е не по малка от 90 на сто, заявява ръководителят на проекта Веняо Хю. По-голямата част от информацията, около 80%, идва от електромагнитното лъчение, създавано при работата на всяка електрическа машина, а останалата – от звуковите вълни.

Най-очевидният начин за защита от кражба на интелектуална собственост по описвания начин е ограждането на 3D принтера. Изследователите са установили, че на разстояние 30 см точността спада до 87%, а на 40 см – до 66 на сто. Вариант също е и увеличаването на скоростта на работата на машината, като по този начин се затруднява следенето на печатащата глава.

Авторите на изследването планират да представят доклад по време на конференцията Conference on Computer and Communications Security, която ще се проведе в Австрия през октомври.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X