Ит Лидери

Компаниите от ТМТ сектора в Централна Европа отчитат ръст за 2015 г.

Computer World

Секторът на технологиите, медиите и телекомуникациите (ТМТ) отчита 3 процентен ръст в приходите за 2015 година спрямо 2014 г., показват данните от тазгодишното издание на Делойт Централна Европа – класацията и доклада TОП 500 (Deloitte Central Europe Top 500). Все пак, едва 28 компании от всички 500 участници в класацията CE TOP 500 са от сектор „Технологии, медии и телекомуникации“ през 2015 г. (при 31 фирми от този сегмент през 2014 г.)

За 10-ти пореден път Делойт (Deloitte) направи анализ на най-големите компании в 18 държави от Централна Европа и Украйна (500 компании, 50 банки и 50 застрахователни компании). Общият приход на всички компании в класацията ТОП 500 достигна 685 млрд. евро, което представлява 1,7% ръст в сравнение с 682 млрд. евро, които бяха отчетени в миналогодишното издание. В допълнение, минималният приход за компания в региона, която се е класирала сред 500-те се е увеличил с 3% и е достигнал 473 млн. евро.

10 са участвалите компании от България през 2016 г., спрямо 8 - през 2015 г. С най-голям брой на участниците в проучването се откроява Полша – 182 фирми през 2016 г. спрямо 170 година по-рано, следвана от Чехия (74 фирми през 2016 г. и 79 – през 2015 г.) и Унгария (67 организации през 2016 г. спрямо 66 – през 2015 г.).

Българските участници са: Lukoil Neftochim - №51 в класацията Central Europe Top 500, Aurubis - №65, Lukoil Bulgaria - №108, NEK - №110, Chimimport - №200, Cez Electro Bulgaria - №314, Bulgargaz - №325, OMV Bulgaria - №445, ELD - № 464, Saksa - №490.

България успява да покаже - макар и най-скромният в класацията - положителен ръст в приходите на държавата от по-малко от половин процент (0,4%). Спад в приходите отбелязват само Украйна (-17,4% ), Естония (-4,9%) и Словения (-1,6%).

През 2015 г., средният годишен ръст на приходите на 500-те най-големи компании в Централна Европа се е увеличил с 0,3% от 2014 г. и достига 3,5%. Това изпреварва ръстът на БВП, постигнат от всички 18 страни, в които се намират тези компании, с изключение само на три държави – Чешка република (4,6%), Румъния (3,8%) и Полша (3,6%). Ръстът на този показател в страните от региона е основно на база увеличение на частното потребление в най-големите икономики, достигащ 3% в Полша, Унгария и Чешката република и с 5,9% в Румъния. Тези резултати щяха да бъдат дори и по-големи, ако не беше влиянието на геополитическото напрежение в Украйна, което доведе до 9,9% спад в БВП на страната и ниските цени на нефта, което доведе до -8,1% спад в приходите на нефтените компании.

Челните 5 места в класацията са същите, както и миналата година. PKN Orlеn запазва лидерската позиция въпреки спада от 17,2% в приходите. Унгарската MOL e отново на второ място, въпреки спад в приходите от 15,6%. Чешката Skoda Auto е на трето място (с ръст от 6,3%). Четвърто и пето място заемат съответно Jeronimo Martins от Полша и Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Дигитална трансформация

Неслучайно тазгодишното изследване на Делойт е фокусирано върху дигитализацията и дигиталната трансформация.

Докато събира и анализира данните, необходими за подготовка на доклада Central Europe Top 500 за 2016 г., Делойт запита много от бизнес лидерите на региона относно тяхното виждане и опит с дигитализацията.

Според Алистър Тиър, главен изпълнителен директор на Делойт Централна Европа, отговорите като цяло са окуражителни. Един от респондентите определил дигиталната трансформация най-важната тенденция в историята на бизнеса. Според друг, положителното развитие на една организация се определя от използването на ресурса на дигиталните технологии и ползите, които те предлагат.

„Дигитализацията е път към постигане на по-близки и по-продуктивни взаимоотношения с клиентите и по същото време постигане на значими ползи в ефикасността и системи подобрения. Накратко, икономическото бъдеще на Централноевропейския регион е неразривно преплетено с дигиталните стратегии на местните водещи фирми“, заключават от Делойт.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2020 съгласно Общи условия за ползване

X