Ит Лидери

Технологичните парадигми, които ще преобразят производството

Computer World

Автоматизацията, свързването на машините (т.нар. Internet of Things), системите за обработка на големи обеми от данни и облачните решения са ще променят сериозно процеса на производство, оптимизирайки работата, добавяйки гъвкавост и понижавайки себестойността на произведената продукция.

Така с мятат в компанията Тим Вижън България (Team Vision Bulgaria), откъдето споделят информация за това какво се крие за всяка една от изброените тенденции. „Ако през последните петнадесет години производственият бранш премина през масово внедряване на ERP системи, то в бъдеще можем да очакваме към тези системи да се добавят мощни нови технологии, позволявайки на компаниите да спечелят от възможностите за по-добро планиране и редица оптимизации на процесите“, споделя Анастас Шопов, мениджър бизнес консултиране във фирмата.

Интернет на нещата (Internet of Things)

Това наименование обхваща разнообразни технологии за свързване на заобикалящите ни предмети с интернет. Според някои специалисти, в недалечно бъдеще предстои повечето предмети от ежедневието ни да разполагат с някаква свързаност и „интелигентност“ - от четката за зъби и кафеварката, до автомобила, дома и офиса. В производствения сегмент Интернет на нещата също се налага с бързи темпове като все повече машини и оборудване получават модули за мобилна връзка, както и редица сензори. Това позволява те да бъдат управлявани отдалечено, както и да се автоматизира процесът по мониторинг, поддръжка и откриване на потенциални проблеми. Износването на някои елементи от машините може да бъде следено чрез вградени сензори на стойност няколко лева и да бъдат предотвратявани повреди на оборудването и да се осигурява по-удачно разполагане във времето на ремонтни дейности.

Все по-тясна връзка с ERP системата

Навлизането на Интернет на нещата и комуникационни възможности в производствените машини позволяват все по-тясната им интеграция с работещите в предприятията софтуерни системи за управление на ресурсите – т.нар ERP (Enterprise Resource Planning) системи. Това добавя нови възможности за оптимизация и автоматизиране на процесите, подчертват от Тим Вижън.

Големи данни

Логично следствие на добавянето на свързаност и разнообразни сензори към производствените машини е генерирането на огромно количество данни. „Тази тенденция е много ясно изразена например в сектора на автомобилостроенето, където някои предприятия генерират десетки терабайти информация на час. Предизвикателството в случая е всички тези данни да бъдат обработвани и от тях да бъде извлечена добавена стойност“ – обяснява Анастас Шопов. Необходимост, която води до навлизането в сектора на нови класове решения за управление на големи масиви от данни (т.нар. big data).

Планиране на капацитета

25% от ирмите в производствения сектор, които са внедрили ERP софтуер, съобщават още от Тим Вижън. Същевременно напоследък нараства търсенето на функционалности за капацитетно планиране на производството. Те позволяват прецизно планиране и оптимизиране на капацитета на предприятието, както и определяне коя поръчка с коя машина и кога да бъде изпълнена.

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X