Ит Лидери

PwC идентифицира 8 съществени технологични мегатенденции

Computer World

С изобилие от технологични пробиви, засягащи бизнесите днес, и още много такива, задаващи се на хоризонта, как висшият ръководен състав да развие ефективни стратегии съобразно нововъзникващите технологии?

 

В своя нов доклад под наслов Tech breakthroughs megatrend, международната компания, която предоставя одиторски, данъчни и консултантски услуги PricewaterhouseCoopers - PwC оцени повече от 150 технологии в световен план и разработи методология за идентифициране на онези трендове, които се отнасят в най-голяма степен до индивидуалните компании и цели индустрии. Резултатът е наръчник на „Най-съществените осем“ (“Essential Eight”) технологии, които PwC вярва, че ще имат най-силно влияние върху бизнесите по света в много близко бъдеще:

 1. Изкуствен интелект (Artificial intelligence, AI)

  Софтуерните алгоритми, които могат да изпълняват задачи, които обикновено изискват човешка интелигентност, като например визуално възприятие, разпознаване на реч, вземане на решения, и езикови преводи. AI е “umbrella” концепция, която е изградена от множество подполета, като машинно обучение, което се фокусира върху разработването на програми, които могат да се самообучат да изучават, разбират, разсъждават, планират, и дайстват (т.е, да станат по- “интелигентни”), когато бъдат изложени пред нови данни в правилните количества.

 2. Разширена реалност (Augmented reality, AR)

  Допълнение към информация или визуални елементи към физическия свят посредством графика и/или звук, за да подобри потребителското преживяване на задача или продукт. Това “разширяване (аугментиране)” на реалния свят се постига посредством допълнителни устройства, които обработват и визуализират информацията. AR е различно от виртуалната реалност (VR); последната се разработва и използва за прасъздаване на реалност в рамките на ограничен опит.

 3. Blockchain

  Разпределена електронна база данни, която използва софтуерни алгоритми, за да съхранява и потвърждава транзакции с надеждност и анонимност. Записите на събитията обаче се споделя между много участници и веднъж въведе ли се информацията, не може да бъде променяна.

 4. Дронове (Drones)

  Устройства и превозни средства, предназначени за движение по въздух и/или вода, например Unmanned Aerial Vehicles (UAV), които летят или се движта без човек-пилот на борда. Дроновете могат да работят автономно (посредством бордови компютър) по предварително определен полетен план или да бъдат контролирани отдалечено. (Забележка: PwC отбелязва, че тази категория е различна от автономните наземни превозни средства.)

 5. Интернет на нещата (Internet of Things, IoT)

  Мрежа от обекти – устройства, превозни средства и т.н. — с вградени сензори, софтуер, мрежова свързаност, и изчислителни възможности, които могат да събират и обменят данни посредством интернет. IoT дава възможност на устройствата да бъдат свързани и мониторирани или контролирани дистанционно. Терминът IoT представлява всяко устройство, което в момента е “свързано” и достъпно посредством мрежова връзка. Индустриалният IoT (IIoT) е подраздел на IoT и се отнася до използването на това в производството и индустриалните сектори.

 6. Роботи (Robots)

  Електро-механични машини или виртуални агенти, които автоматизират, разширяват или подпомагат човешките дейности, самостоятелно или в съответствие с набор от инструкции — често чрез компютърна програма. (Забележка: Дроновете също са роботи, но PwC ги приема за отделна технология.)

   

 7. Виртуална реалност (Virtual reality, VR)

  Компютърно-генерирана симулация на триизмерни изображения или на цялата заобикаляща среда, в рамките на определено и затворено пространство (за разлика от AR), в която зрителите могат да взаимодействат по реалистични начини. VR е предвидена за поглъщащо изживяване и обикновено изисква оборудване, най-често каска/слушалки.

 8. Триизмерен печат (3D printing)

  Техниките за адитивно производство, използвани, за да се създадат триизмерни обекти, основани на цифрови модели чрез наслагване или “отпечатване” на слоеве от материали. 3D printing разчита на иновативните “мастила”, включително пластмаса, метал, и по-често – стъкло и дърво.

Списъкът със специфични технологии, които ще имат най-голям ефект върху всяка индустрия ще варира, но PwC вярва, че посочените осем технологии ще имат най-силно междуотраслово и глобално въздействие през близките години.

„Повечето компании са положили основа за нововъзникващите технология, като са инвестирали в области като социални, мобилни, аналитични и облачни технологии, заяви Вики Хъф Екерт, Global New Business Leader в PwC. - сега е времето ръководителите да разгърнат по-широк поглед върху най-новите технологии, които ще имат най-голямо въздействие върху бизнесите.”

© Ай Си Ти Медиа ЕООД 1997-2019 съгласно Общи условия за ползване

X